13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dags för krafttag mot mobbning på kyrkjobb

Hur kan det komma sig att kyrkan som är en form av stödorganisation inte ser till sina medarbetares bästa? Det frågar sig debattören Linda Mathiasson, ordförande Steg för steg

Mobbning förekommer där man minst anar det. Mobbning på jobbet är ett gigantiskt samhälls- och folkhälsoproblem. Det är enligt Arbetsmiljöverket runt 420 000 personer som upplever sig mobbade varje år på sitt arbete.

Det är enligt oss lika många för många. Jag är dessutom förundrad över att det över huvud taget förekommer mobbning i vissa organisationer och då tänker jag på organisationer som säger sig finnas för och hjälpa människor i kris.

Tyvärr är det så som verkligheten ser ut, inte minst inom kyrkan, där det inte är helt ovanligt att man ger sig på och mobbar den medarbetare som är omtyckt och gör sitt jobb. Hur kan det då få fortgå att man gärna gör sig av med medarbetare som gör sitt jobb i stället för att ta hand om dem?

Här tänker jag att det handlar om avundsjuka, alltså att man inte riktigt klarar av att se att någon annan gör sitt jobb så att de är mer omtyckta än vad man själv är.

Det skulle också kunna handla om att kyrkan i sig är en hierarkisk organisation och inte tolererar att någon blir populärare än någon annan.

Oavsett vad det är som gör det, anser jag att det blir problematiskt att gå ut och tillkännage sig som en organisation som stödjer människor i kris – som exempelvis att man hjälper hemlösa på olika sätt och erbjuder samtal till personer med psykisk ohälsa samtal om det som är svårt och tufft i livet.

Vi har kommit i kontakt med ett flertal personer inom kyrkan som uppger att de inget hellre vill än att lämna sin arbetsplats för att man helt enkelt inte orkar göra sitt jobb eftersom man samtidigt blir påhoppad och ifrågasatt från olika håll för det arbete man gör.

Vi vet att det för många inte finns någon annan utväg än att ha kontakt med kyrkan då det är svårt att få stöd och hjälp via psykiatrin i dag. Samtidigt kan vi inte längre stå bredvid och titta på när medarbetare inom kyrkan utsätts och själva skulle behöva stöd för att orka med sitt liv.

Hur kan det komma sig att kyrkan som är en form av stödorganisation inte ser till sina medarbetares bästa? Det borde vara självklart att denna organisation var totalt mobbningsfri och hade en värdegrund som utgick från allas lika värde både teoretiskt och i praktiken.

Vi erbjuder gärna vårt stöd till kyrkan när det gäller att arbeta mot mobbning på jobbet då vi vet att det behövs fler aktörer som finns för alla de som mår dåligt på olika sätt och för att motverka att två i veckan tar sitt liv med anledning av mobbning.

Linda Mathiasson,

ordförande Steg för steg

Fler artiklar från Debatt