Debatt

Stefan Swärd: Klimatskeptikerna har dålig teologi

I den kristna bristen på klimatengagemang ser jag uttryck både för en dålig teologi och vetenskapsförakt. Det ingår i vårt uppdrag att värna skapelsen, skriver Stefan Swärd.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050

Det är bra att Peter Halldorf och Magnus Malm i Dagen 30 november slår på stora larmklockan när det gäller klimatet. Även om deras beslut att sluta flyga kan tyckas vara drastiskt, så pekar man på något viktigt. Ska vi värna om planetens miljö måste det kopplas till den enskilde individens livsstil. Vi bidrar alla till att släppa ut växthusgaser som hotar planeten.

Nu är vi mitt uppe i en ny klimatkonferens anordnad av FN. Det har gått tre år efter den avgörande Parisöverenskommelsen som nu ska följas upp, regelsystemen ska läggas på plats och en utvärdering ska göras hur det går. Det ser inte bra ut.

Länderna har sammantaget ökat utsläppen av växthusgaser under 2018. Den breda sammanslutningen av klimatforskare från hela världen, IPCC, har nyligen lagt fram en rapport som visar att det ser värre ut än vad vi tidigare trott. Planeten har redan värmts upp 1 grad och är nu på väg i en riktning mot 3 grader. IPCC-rapporten visar att det blir mycket värre med 2 graders global uppvärmning än 1,5 grader. Uppvärmningen leder till att isar och glaciärer smälter, det leder till översvämningar och höjning av havsnivåer. Det leder till mer värmeböljor och att öken breder ut sig. Den biologiska mångfalden hotas, många arter klarar inte en begränsad uppvärmning.

Läs mer: Därför slutar vi att flyga helt

Detta kräver kyrkans respons och engagemang. Det finns redan. En rad globala kristna organisationer är aktivt involverade vid FN:s klimatkonferenser, bland annat från katolskt håll och från Kyrkornas världsråd och många fler. Budskapen från kristenheten varierar dock. I amerikansk kristenhet finns en utbredd skepsis mot både klimatforskning och miljöengagemang, vilket präglar delar av republikanska partiet och president Trump. Liknande tendens finns i Brasilien där Bolsonaro blivit president, med stöd från kristet håll.

Katolska kyrkan försvarar kristna klassiska hållningen att även ofödda barn är skapade av Gud och behöver rättsskydd. Man menar att det behöver förenas med kampen för livet även för de födda. Kyrkan har därför en radikal miljösyn och finns i frontlinjen när det gäller att bekämpa klimathotet, för att värna om livet. Delar av protestantiska rörelsen värnar om ofödda barnens rättsskydd men har inte lyckats förena det med miljöengagemang och att ta klimathotet på allvar.

Det beror förmodligen på en dålig bibelläsning och brist på genomtänkt teologi.

Evangelikal-karismatisk kristendom har ofta nedvärderat betydelsen av skapelsen i sin teologi. Vår skapare har skapat unika förutsättningar för liv på vår lilla planet, något unikt när vi tittar ut vårt universum med miljarder och åter miljarder solsystem och galaxer. Atmosfären och växthusgaserna är avgörande för att liv ska vara möjligt på vår planet. Det är skaparen som ligger bakom detta. Han har gett människan ansvaret att ta hand om planeten, det uppdraget har vi fått av Gud. Att förstöra naturen, biologiska mångfalden och atmosfären är synd, ett brott mot skaparens uppdrag.

Men Jesus ska väl komma tillbaka och allt ska väl ändå förstöras? Det är ungefär samma argument som att hävda att vi inte behöver läkemedel, läkemedelsforskning, läkare och sjukvård, och förbön för sjuka – vi ska ju ändå dö, och sjukdomarna kommer ändå att försvinna först i evigheten när Kristus har blivit allt i alla.

Läs mer: Nytt klimattoppmöte - kyrkor väljer olika väg

Nu gäller uppdraget att vårda om planeten. Nya himlar och en ny jord kommer att växa fram utifrån den värld som nu finns och redan nu kan vi vara ambassadörer för den kommande världen, det gäller hälsa och helande, redan nu en försmak av det som ska komma, men det gäller också planetens miljö och biologiska mångfald.

I den kristna bristen på klimatengagemang ser jag uttryck både för en dålig teologi med enögd bibelläsning men jag ser också uttryck för ett vetenskapsförakt. Även vetenskapen är en del av skaparens uppdrag, att vårda och sköta om planeten, vilket innefattar att använda våra gudagivna förmågor att utforska världen. Det kan mycket väl göras med utgångspunkt från en Gudstro och bibeltro. Forskningen visar med all tydlighet att klimatförändringen är ett stort hot mot vår planet, vi släpper ut växthusgaser genom missbruk av fossila bränslen och genom skövling av naturen, det leder till en onaturlig uppvärmning av vår planet som på längre sikt förmodligen leder till katastrofala konsekvenser.

En miljöengagerad kyrka som bryr sig om klimatet och den biologiska mångfalden, och att förena det med andra klassiska kristna hjärtefrågor som värnandet om familj och födda och ofödda barn, tro på helande och en bra sjukvård, det är möjligt – och riktigt – och en bra teologi.

Stefan Swärd, fil dr och pastor, är närvarande på COP 24 i Katowice

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig