09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Johan Eriksson: Fokusera mer på "användaren" 2019

Inför 2019 har vi en serie där ett antal personer får skriva om vad de önskar sig av det nya året.

Min önskan inför 2019 är ett ökat fokus på användaren inom kyrka, offentlig sektor och hos svenska företag.

Alla har en användare. Om det är en icke-kristen som kommer på gudstjänst för första gången, en medborgare för offentlig sektor eller en potentiell eller existerande kund för ett företag: Alla har en användare.

Jag önskar att startpunkten i det vi gör alltid är frågan: Är det verkligen så här användaren vill ha det? Låt mig förklara hur jag menar.

I dag är tyvärr kyrkor, offentlig sektor och företag långt mer drivna av hur saker fungerar internt än drivna av användarperspektivet. Kyrkan drivs ofta av vilka aktiviteter en kyrka förväntas ha och som man alltid haft. Offentlig sektor drivs ofta extremt silobaserat där ingen har det övergripande perspektivet på medborgaren, exempelvis via insatsbaserad vård i stället för användarcentrerad vård. Företag hävdar ofta att de är användar- eller kundfokuserade, men när vi skrapar på ytan så är det ytterst få vd:ar och anställda som tar sig tid att varje vecka gå varje steg av användarresan och ställa sig frågan: Är det verkligen så här användaren vill ha det?

Vi behöver en revolution inom användarfokus. De som gör det ökar sina chanser att nå sina mål, oavsett om det är att leda människor till Jesus, att tillhandahålla bra vård, skola och omsorg, eller sälja en produkt. Jag ställde frågan till Kerry Shook som grundade Woodlands Church i USA 1993 och som nu, bara 15 år senare, är en av USA:s största församlingar vad han skulle säga gjort att de växt så snabbt. Svaret blev: "Vi försöker prata mycket om det människor tänker mycket på". Så enkelt, men så briljant användarfokus. De pratar om arbetslöshet och ordnar arbetssökardagar, de pratar om konsekvenserna av senaste tornadon och ordnar katastrofhjälp, de pratar om mental ohälsa och tillhandahåller stöd. Titta på företag som Über, Airbnb, WeChat, Stitch Fix och Amazon som alla har ett radikalt användarfokus och som därmed växer oerhört snabbt.

Jag tror att kyrkor, offentlig sektor och företag i Sverige kan bli ledande inom användarfokus, och som en konsekvens av det inom tillväxt. Det är min önskan inför 2019.

Johan Eriksson, entreprenör, investerare, författare och head of Specialists på Google

Fler artiklar från Debatt