08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Johannes Stenberg: Pionjärerna behöver de etablerade kyrkorna

En rörelse av nya församlingar i Sverige måste bli en fråga för oss alla!

För åtta år sedan valde min fru och jag att lämna den församling vi var en del av för att plantera en ny församling på en ny plats – den mångkulturella stadsdelen Skäggetorp i Linköping. När vi tog detta steg möttes vi av många hejarop och mycket uppmuntran. Historiskt sett har detta med församlingsgrundande i många sammanhang varit en väldigt känslig fråga och vi blev därför positivt överraskade av den goda respons vi ofta fick från många kristna.

Sedan dess har församlingsgrundande uppmärksammats regelbundet i många sammanhang. År 2016 fick Øyvind Tholvsens rapport ”Frikyrkokartan ritas om” stor uppmärksamhet i kristna sammanhang. Där konstaterades att det mellan år 2005-2015 hade lagts ner 668 frikyrkor. Under samma tid startades 263 frikyrkor. En kraftig ökning i antalet församlingar som planteras jämfört med tidigare, men likväl en tragisk utveckling: varje månad startas det två församlingar och sex läggs ner!

I rapporten konstaterades också att: "Det finns ett tydligt samband mellan grundande av nya församlingar och växt i antal medlemmar. Det är alltså inte så att nya församlingar enbart tar medlemmar från etablerade församlingar. Där nya församlingar grundas, växer också antal medlemmar."

I september i år uppmärksammades att åtta kristna samfund och organisationer gemensamt ställer sig bakom ”Vidare” med målet att det i Sverige ska planteras fler församlingar än det läggs ner. Ett blygsamt mål kan tyckas, men börjar detta genomföras kommer det göra stor skillnad.

Församlingsgrundande har gått från att vara en fråga för några få till att nu vara en fråga för i princip alla samfund – från att vara en perifer företeelse till en högt prioriterad fråga. Fler och fler inser att församlingsgrundande är ett av de mest effektiva sätten att nå nya män­niskor och forma lärjungar.

Detta paradigmskifte gläder mig djupt, då jag med egna ögon sett vilken skillnad det gör när en lokal församling planteras. Genom den församling vi fick vara med och plantera i Skäggetorp har människor mött Jesus som innan inte alls hade kontakt med någon kristen gemenskap. Jag har också sett hur mycket gott det inneburit för mig och andra kristna när vi fått kalibrera om våra liv för att ännu mer fokusera på relationsbyggande, evangelisation och lärjungaträning.

Samtidigt som jag gläds åt den uppmärksamhet församlingsgrundande fått i till exempel tidningen Dagen så slås jag över hur få etablerade församlingar som egentligen tar konkreta steg för att plantera församlingar. Hur många församlingar har till exempel en budgetpost för pionjärmission och församlingsgrundande i Sverige? Hur många har församlingsgrundande som en återkommande fråga när församlingsledningen möts? Hur många har ett konkret mål att få sända iväg medlemmar?

När vi tog steget att plantera församling var alla så positiva och uppmuntrande – och det är just det som är problemet! Alla är så positiva till tanken, men alltför få församlingar inser att om de vill se en skillnad krävs att vi inte endast är positiva utan också tar konkreta steg och låter det påverka prioriteringar och budget.

Om vi vill se en rörelse av nya församlingar i Sverige kan vi inte överlåta frågan till några passionerade individer, utan det måste bli en fråga för oss alla! Jag är övertygad om att om vi vill se en väckelse gällande nya pionjära initiativ i vårt land så ligger svaret hos de etablerade församlingarna. Pionjärerna behöver de etablerade församlingarnas erfarenhet och stabilitet för att lyckas och de etablerade behöver pionjärernas mod och kreativitet i att göra Jesus känd på nya sätt och för nytt folk.

Alla kan vara med och bidra. Så min fråga till dig som är med i en etablerad församling är: Hur mycket ska ni budgetera för församlingsgrundande i Sverige 2019? Vilka datum under 2019 ska ni prata om församlingsgrundande i er församlingsledning? Vilka i er gemenskap borde ni utmana att gå in i nytt församlingsinitiativ? Vilken församlingsplantering eller "onådd" ort ska ni be kontinuerligt för? Låt oss ta konkreta steg, om än små, för den här världen skull!

Johannes Stenberg, församlingsplanterare och grundare av Nygårdskyrkan Skäggetorp (EFK)

Fler artiklar från Debatt