18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ingen kan förneka att Jesus är unik

Ingen annan person i människans historia än Jesus Kristus kunde säga att hans mor var jungfru när han föddes.

Ingen kan förneka att Jesus Kristus inte bara är den kristna trons centrala gestalt utan att han också har en unik plats i historien.

Så här skriver den framstående europeiske historikern W E H Leaky, som säger sig inte tro på någon av världsreligionerna: ”Jesu karaktär har inte bara framstått som den högsta etiska förebilden utan också det starkaste incitamentet för att leva efter den, och den har utövat ett så djupt inflytande att det verkligen kan sägas, att redan dokumenterandet av de tre korta aktiva åren av hans liv har gjort mer för att skänka mänskligheten nytt liv och göra människorna mjuka än alla filosofiska utläggningar och moraliska förmaningar” (History of European Morals, av W E H Leaky, volym 2 sid 88).

Till och med i Koranen, våra muslimska bröders heliga bok, nämns Jesus Kristus fler gånger än någon annan profet. Han är omnämnd 25 gånger som Esa Ibn Maryam (Jesus Kristus, son till jungfru Maria), och på nästan 100 ställen refereras det till honom (för fler detaljer se min bok "Jesus – kontakt och konflikt mellan kristna och muslimer"). Olika höga titlar, som Kalimat Allah (Guds ord; se sura Al'Imran vers 45), Roh Allah (Guds ande) och Ruhminho (Hans ande; se Sura An-Nisa, vers 171) syftar på honom.

Ungefär 700 år före Jesu födelse sa profeten Jesaja: "Den unga kvinnan är havande och skall föda en son" (Jes 7:14). Koranen säger samma sak, nämligen att en ängel sändes till en jungfru vid namn Maria för att förkunna de goda nyheterna om Jesu Kristi födelse. Översättningen av denna vers i Koranen lyder: "Se, änglarna säger: 'O Maria', Allah ger dig ett glatt budskap om ett ord från honom: hans namn skall vara Kristus Jesus" (sura Al'Imran, vers 45).

Detta uttryck är unikt i hela mänsklighetens historia. Ingen annan person i människans historia än Jesus Kristus kunde säga att hans mor var jungfru när han föddes. Både Bibeln och Koranen vittnar om att Jesus Kristus, Marias son, inte hade någon far.

Det döljer sig en viktig poäng i Jesu Kristi övernaturliga födelse. Om han hade haft en jordisk far skulle hans födelse vara som alla andras födelse: "det som har fötts av kött är kött" (Joh 3:6). Med andra ord, han skulle ha ärvt alla synder och svagheter som alla män och kvinnor i resten av världen bär på.

Tack Gud att världens frälsare själv inte avlades på ett normalt och naturligt sätt, utan genom att den helige Ande överskuggade Jungfru Maria. Därför kan han som själv är utan synd stå inför varje människa, som är född på naturlig väg och säga: ”Vem av er kan överbevisa mig om synd?” (Joh 8:46).

Tack Gud, att vi enligt både Bibelns och Koranens vittnesbörd har en sådan frälsare, Jesus Kristus! "Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp" (Hebr 4:16).

God jul!

Emmanuel Luther Ratiq, journalist och författare

Fler artiklar från Debatt