18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sälj inte ut kyrkorna till att bli moskéer!

O kyrka! Res dig och låt ditt ljus lysa för människorna och gläd dig!

Jesus förkunnade att kyrkan är en gudomlig institution och det sanna ljuset som lyser upp hela världen. Han grundade kyrkan med ett syfte, att de som blir frälsta skulle bli en del av den och att den skulle bestå av alla nationaliter, folkgrupper och språk. De olika grupperna skulle inte leva isolerade från varandra, utan vara en församling som skulle leva i uppriktig gemenskap. De skulle vara representanter för Guds familj och hus, som de möts i för att be, lovsjunga, studera ordet, döpas, dela Herrens måltid och bära vittnesbörd om Guds kärlek till världen.

Ja, det är sant att kyrkan inte är byggnaden. Men byggnaden är viktig eftersom den samlar oss för att tillbe Herren. Jag har sett en kritisk situation för kyrkan i Sverige och Europa, nämligen att man säljer sina kyrkor och låter dem göras om till moskéer. Jag är inte emot att man ska få bygga moskéer, vi bor i ett land med religionsfrihet och det är en stor välsignelse. Däremot är jag helt emot att sälja kyrkobyggnader för att de ska göras om till moskéer. Jag har varnat i flera år för den saudiska strategin att betala höga summor för att köpa kyrkor och göra dem till moskéer.

Låt oss fråga oss en sak: Vem gav oss rätten att sälja kyrkobyggnader och därmed tillåta att de blir moskéer? Har vi frågat våra föräldrar och tidigare generationer som investerat pengar och arbete i att bygga kyrkorna?

Låt oss stanna upp och reflektera kring kyrkans historia in­nan vi säljer den. Så många barn har fått en tro på Jesus i söndagsskolan! Så många ungdomar har fått sina liv förvandlade och tagit emot sin kallelse på den här platsen! Så många herdar och missionärer har blivit utsända från dessa kyrkor och planterat församlingar i andra delar av världen. Vad ska vi säga när vi ger vårt vittnesbörd om hur vi blev kristna? Ska vi säga att vi lärde känna Jesus och döptes i den här kyrkan som nu blivit en moské?

Låt oss titta på varför den här kritiska situationen har uppstått och ärligt fråga oss själva varför de här kyrkorna säljs eller stängs. Det typiska svaret är att församlingsmedlemmarna minskar i takt med att fler flyttar hem till Herren. Därför gapar kyrkorna tomma. Detta är ett faktum på många platser, men finns det någon lösning?

Den första församlingen startades och spreds över hela världen genom tre saker; evangelisation, lärjungaskap och att nya troende blev en del av en lokal församling. Det här är lösningen på dagens problem.

Mina kära bröder och systrar, vi måste återvända till missionsbefallningen som vi tog emot av Jesus. Vi måste återigen börja vinna själar, lärjungaträna och lära dem allt som Herren befallt oss. När nya troende blir lärjungar blir de också människofiskare och på det här sättet kan kyrkorna växa och öppna igen.

De senaste åren har Sverige fyllts med invandrare från icke-kristna länder. Det här är ett stort missionsfält som har kommit och jag vill därför be alla mina medpastorer att begrunda den här nya situationen. Jesus sa ”Gå ut i hela världen” men nu, efter 2000 år, har han gjort det lätt för oss genom att skicka hit världen till oss. Vad mer kan vi begära?

Jag är villig att hjälpa vilken församling som helst att starta nya arbeten i era kyrkobyggnader. I bön har vi i Global gemenskap fått en vision att plantera arabisktalande grupper som blir en del av lokala församlingar runt om i landet. Vi har redan startat flera arbeten både utomlands och här i Sverige där grupper av arabisktalande kristna har integrerats i lokala församlingar. På det här sättet får nya troende en gemenskap där de kan växa till i tron, Kristi kropp växer och kyrkobyggnaderna kommer till användning.

Jag ber er därför att inte sälja er kyrka utan öppna den för oss så att vi kan fylla den med troende och den kan leva vidare.

O kyrka! Res dig och låt ditt ljus lysa för människorna och gläd dig!

Merzek Botros, pastor Sundbyberg

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar