23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi är kallade att vara ett profetiskt folk

I denna turbulenta tid är det viktigt för varje kristen att inse sin identitet.

Vi lever i en turbulent tid med förvirring och kriser av olika slag, men också i en tid av sekularisering och avkristning. Parallellt med detta finns en djup andlig längtan hos många människor. Som kristna måste vi vakna upp och inse, att vi lever i den tid som Bibelns profetior talar om. Vi ser hur ett globalt profetiskt skeende driver utvecklingen allt närmare den dag då Jesus Kristus ska återvända till jorden och utlösa en serie händelser, som leder fram till hans slutliga makt­övertagande. Frågan är: Vad gör vi medan vi väntar?

Som Guds folk är vi kallade att vara ett profetiskt folk i den bemärkelsen att vi är bärare av Guds Ande och hans ord. Anden är profetians ande och Ordet är det profetiska ordet.

I denna turbulenta tid är det därför viktigt för varje kristen att inse sin identitet som en del av ett profetiskt folk. Vår livsuppgift här på jorden är att leva i en djupgående gemenskap med Jesus . Denna gemenskap är själva kärnpunkten i allt som kan kallas profetiskt.

Det kristna livet är ju en inbjudan från Gud att komma honom nära och lyssna till hans tilltal. Men det finns också en annan sida av det profetiska kallet och det är att föra Guds inbjudan vidare till dem utanför kyrkan. Guds folk, Guds församling är kallad – både som kropp och på individnivå – att vara Guds mun och förkunna hans sanning.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar ”, sa Jesus i missionsbefallningen. Låt oss ta honom på orden och göra detta i Andens kraft medan vi väntar på Jesu återkomst.

Arne Brännström, Lidköping

Fler artiklar från Debatt