01 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Paulus är tydlig med att Kristus är slutet på lagen

Våga prata om lagen! Ja men inte på det sätt som skedde i Dagen den 8 februari. Författaren talar om Jesus som om han trodde på honom som frälsare men resonerar om Bibeln och Gud som om han vore jude, skriver Bo Carlsson.

Jag håller med om att det råder förvirring om förhållande mellan Guds krav i lagen och Guds nåd i Kristus. Skälen till detta är två: För det första att vårt Nya testamente börjar berättelsen med Jesu födelse medan det nya förbundet genom Jesu blod börjar vid korset, 33 år senare. Det betyder att Jesus levde under lagen och diskuterade med sin samtids ledare och judar som också levde under lagen. När pastorer och präster predikar sådana texter ur evangelierna blir det mycket om hur vi ska leva fullkomligt och perfekt enligt lagen, vilket ingen har klarat av.

För det andra skulle vi lyssna mer till Paulus som fick kallelsen att vara hedningarnas apostel. Han är mycket tydlig: ”Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror blir rättfärdig” (Rom 10:4).

På plats efter plats där Paulus grundade församlingar kom det judiska lärare och menade att man måste följa lagens bud om man ska vara en riktig kristen. Paulus strider ständigt mot denna villolära. Vår rättfärdighet och fullkomlighet har vi endast i Kristus. Varför skulle han annars offras på korset?

Paulus går så långt att han skriver att om vi blandar in något moment från lagen så har vi ingen nytta av Jesus alls. Vi förkastar hans frälsning och är förlorade. Kristus fullbordar lagen genom att ta den synd lagen avslöjar. Syndens lön är döden. När han uppstår finns det ett uppståndelsens liv för oss att ta emot. Paulus undervisar mycket om detta i sina brev. Låt mig bara nämna Gal 5:4-5: "Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp."

För övrigt finns det mycket att lära av GT om Guds plan och handlande i historien. Där finns också fantastiska förebilder till det som skulle komma med Jesus vår underbare förlossare!

Bo Carlsson, pensionerad pastor, Björkvik Katrineholm

Fler artiklar från Debatt