Debatt

Allan Emrén: Vi kan tro på Bibeln och evolutionen

Bibeln beskriver både universums och livets utveckling. Vi behöver inte välja mellan Bibeln och vetenskapen, skriver Allan Emrén i sin replik.

Invändningarna mot min förra artikel, "Bibeln beskriver evolutionen", var att evolution strider mot både vetenskap och bibeltro. Men det är helt fel!

Vetenskapens uppgift är att undersöka hur skapelsen är byggd och fungerar. För oss kristna handlar det om att finna Guds verktyg, och hur Han bygger allt. Universum startade för 14 miljarder år sedan, jorden är fem miljarder år gammal och livet har funnits minst tre miljarder år. Vi vet också att ljushastigheten är densamma överallt. Om den vore en procent högre skulle liv ha varit omöjligt. Kemiska bindningar skulle få fel egenskaper. Samma sak med andra naturkonstanter. Deras värden är valda noga så att vi ska kunna finnas. Små avvikelser, och universum vore tomt på liv.

De som förnekar evolutionen blandar samman den med Darwins mekanism (slumpmutationer och naturligt urval). Göran Scmidt kommer med flera felaktiga påståenden. Till exempel att gynnsamma mutationer är ovanliga. I mina simuleringar av evolution har jag följt upp till 40 000 individer under 10 000 generationer. Mutationerna är helt slumpmässiga. Ändå är 40 procent fördelaktiga. Han säger också att åldrandet beror på mutationer. Det är fel. Åldrandet beror på att telomererna förbrukas (Nobelpris 2009).

Simuleringarna visar att man får evolution vid låg mutationsfrekvens men degeneration vid hög. Därför måste vi undvika stark strålning, som kan ger millioner mutationer. Människan har ett tjog mutationer vid födelsen. Cirka tio bra och tio dåliga. Ifall en av mina mutationer leder till att jag får ett hårstrå extra på handen, hur vet jag om det är bra eller dåligt? Det jämnar ut sig i längden. Någon fara för mänskligheten är det alltså inte.

Simuleringarna tyder på att Darwins mekanism är alltför ineffektiv. Det borde ta cirka 100 miljarder år att utveckla människan. Så tydligen finns det annat, som har snabbat upp förloppet. Till exempel epigenetiken – att ärva förvärvade egenskaper. Troligen finns fler. Man kan inte heller utesluta att Gud direkt har ingripit ibland.

Schmidts åsikt att universum kom till på ett, och hela livet på sex, 24-timmars dygn skulle göra Gud till en hemsk lögnare. I rymden ser vi hur stjärnor exploderade för miljoner år sedan. Dessa händelser och otaliga andra skulle då aldrig ha inträffat. Men Gud är sann, så vi kan lita på det vi ser.

Jag var ateist, men blev kristen på grund av att Bibeln beskriver både universums och livets utveckling. Den kunskapen fanns inte när Bibeln skrevs, så då borde Gud finnas och ligga bakom. Sedan dess har jag studerat skapelseberättelsen i 50 år. Det jag funnit är att den ger en bokstavligt korrekt beskrivning. Det vill säga den hebreiska texten. Inte översättningar!

Jag har detaljstuderat varje ord, även de som inte översätts, då de saknas i europeiska språk. Då ser man universums ursprungliga kaos. Ljusblixten efter 300 000 år när atomerna bildades. Mörkret som följde därefter. Den kvantfysiska vågfunktionens kollaps. Universums expansion och hur den gav galaxer och stjärnor. Sedan tektonik, liv och evolution. Och mer än så, totalt 21 fakta.

Allt beror på hebreiskans struktur som gör det möjligt att lägga in dolda budskap i en text som ser ut att säga något helt annat. Ett känt sådant exempel är profetian att Messias skulle kallas nasaré. Ingen profet har sagt det. Men i Jes 11:1 står "...ett skott av Jishais avhuggna stam..." Ordet skott kan även översättas nasaré.

En skenbart stark invändning är ordet att människans synd förde döden in i världen (Rom 5:12). Jag är säker på att Bibeln har rätt även där. Men dog inte dinosaurierna miljoner år innan det fanns människor? Jo! Den mest chockerande upptäckten de senaste 100 åren är att även det förflutna kan ändras. Schrödingers katt är ett tankexperiment med en katt i en låda. Så länge lådan är stängd är katten både död OCH levande. När vi öppnar lådan och tittar, tvingas universum att välja. Katten är död ELLER levande. Är katten är död, måste det också väljas NÄR katten dog. Till exempel 30 minuter INNAN lådan öppnades. Det kallas för retrokausalitet. På så vis kan Adams och Evas olyckliga val ha fört in döden EFTER syndafallet, men även FÖRE.

Hebreiskans mångtydighet gör att ordet ”gott” även betyder ”storslagen”, vilket ju skapelsen är.

Vi kan välja både Bibel och vetenskap.

Allan Emrén, fil dr

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig