Debatt

Sex kristna ledare: Vår skyldighet i en tid som denna

Vi kan inte vika oss för krafter som vill dra oss isär utan måste fortsätta att arbeta för alla människors rätt för tro, skriver Bengt Sjöberg och fem andra kristna ledare.

Martin Kroon menar i en debattartikel i Dagen (5 mars) att Sverige borde utvisa kristna konvertiter till länder där kristna konvertiter förföljs. Vi finner det skrämmande. Ingen ska någonsin behöva tvingas in i förföljelse. Vidare menar Martin Kroon att Sverige borde slopa de så kallade sur place-skälen som finns inskrivna i Utlänningslagen. Det är skäl som kan uppkomma under den tid då man genomgår asylprocess. Det kan bland annat handla om nya förhållanden i hemlandet, deltagande i demonstrationer mot sitt lands regim, hotelser och konversion.

Det är en mänsklig rättighet att förbehållslöst få byta religion när och hur man vill. Religionsfriheten inkluderar rätten att manifestera sin religion såväl individuellt som i en gemenskap, privat såväl som offentligt. Martin Kroon menar att de kristna kan leva i tysthet och till det yttre leva som muslimer. Detta strider mot både religionsfriheten och den kristna läran. Europadomstolen för mänskliga rättigheter avkunnade en dom den 23 mars 2013 (F.G.v Sweden, 43611/11) där man slog fast att ingen får utvisas som inte fritt kan utöva sin religion.

Läs mer | Martin Kroon: Konversion i Sverige inte skäl till asyl

Att med berått mod utvisa en bekännande kristen till länder där konversion är förenat med förföljelse, tortyr och dödsstraff innebär en kränkning av artikel 2 och 3 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Artikel 2 gäller rätten till liv och artikel 3 handlar om förbud mot tortyr.

Martin Kroon påtalar att kristna kan leva och klara sig i muslimska länder. Det stämmer att det i vissa muslimska länder råder viss religionsfrihet för människor som fötts in i en viss religion, så som armenier i Iran och kopter i Egypten. Att som muslim byta sin religion ses däremot som det värsta av alla brott du kan begå, och är belagt med dödsstraff.

Som kristna har vi både möjlighet och skyldighet att stötta våra bröder och systrar i Kristus, och vi står enade i den kampen över samfundsgränserna. Nyligen lämnades över 18 000 namnunderskrifter till Migrationsverket och ljusmanifestationer hölls till stöd för konvertiter på flera ställen i landet. Testet ”Är jag kristen nu?” spreds i sociala medier och belyste de märkliga kunskapsfrågor konvertiter utsätts för i asylutredningar. Just nu pågår arbetet med Konvertitutredningen där asylbeslut i konvertitärenden analyseras kvantitativt och kvalitativt. Den 20 mars kommer resultatet att kungöras. Vi som skriver under denna insändare kommer på olika sätt att arbeta vidare för alla människors rätt till tro. Det är vår skyldighet i en tid som denna (Ester 4:14). Vi kan inte vika oss för krafter som vill dra oss isär.

Bengt Sjöberg, Evangeliska frikyrkan

Linda Alexandersson, Equmeniakyrkan

Christian Mölk, Pingstkyrkan

Kim Brynte, Evangeliska frikyrkan

Roland Oscarsson, Alliansmissionen

Mikael Grenholm, församlingen Mosaik

Fler artiklar för dig