Debatt

Vi måste lyfta abortfrågan igen!

Frågan om det ofödda barnets rätt till liv behöver återaktualiseras i kyrkorna i Sverige.

Stötta rörelser och partier som arbetar emot abort, skriver Torbjörn Aronson.

Det finns flera organisationer som arbetar aktivt med frågan, men stödet från kristna ledare är svagt i dag. Vid den marsch som Livsval arrangerade i Stockholm den 24 mars kom cirka 300 personer. Det kan jämföras med de cirka 10 000 som deltog i Ja till livets marscher i Stockholm under första delen av 1990-talet.

Det ofödda barnets rätt till liv är grundmurat i kyrkans historia och i Bibeln. Psaltaren 139 beskriver Guds handlande i varje ofödds liv. Lukasevangeliets första kapitel beskriver hur den helige Ande var verksam i Johannes döparens och vår Frälsares liv före födseln. De första kristna tog avstånd från det omgivande samhällets förakt för de oföddas rätt till liv.

Människan är ansvarig inför Gud för sina handlingar gentemot de minsta. Därför kan de kristna kyrkorna och deras ledare inte fly från sitt ansvar. I dag måste vi höja rösten och tala tydligt, både lag och evangelium. Lagen säger: "Du skall icke dräpa" och kallar oss att beskydda de minsta och svagaste. Evangeliet om syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus är den enda vägen ut ur den moraliska skuld som följer på en abort. När församlingen står upp och profetiskt kallar människor till omvändelse och frimodigt proklamerar sanningen påverkas människors samvete. Under 1990-talet sjönk antalet aborter i Sverige från cirka 38 000 och 30 000 per år utan att lagstiftningen förändrades. Det visar betydelsen av kristen förkunnelse och opinionsbildning i abortfrågan.

Statens uppgift är att skydda liv och egendom och har ett mandat från Gud att göra så (Rom 13). När staten drar tillbaka sitt skydd av människolivet öppnas dörren för laglöshet. Församlingens uppgift är att be för alla som har makt och myndighet och vara sanningens stödjepelare och grundfäste (1 Tim 2–3). Det sistnämnda kan vi göra genom förkunnelse och genom diakonala insatser i syfte att förebygga aborter. Vi kan också understödja sociala rörelser och politiska partier som arbetar mot abort på olika sätt. Låt oss göra det!

Torbjörn Aronson, Uppsala

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig