Debatt

Groteska ståndpunkter spär på farlig klimatoro

Men Jesus har återlöst skapelsen genom försoningsdöden på korset.

Den 6 februari skrev jag en insändare om "farliga" åsikter i klimatdebatten med fokus på en artikel av 87 svenska influencers som ställer odemokratiska krav på regeringen. I ett svar till mig anser Jan Sundström att vi kristna bör gå före i att rädda klimatet men berör inte de militanta debattörernas krav (27 mars). De 87 är inte ensamma i sina åsikter. I Aftenposten (15 mars) skrev 25 norska "kulturprofiler" i samma totalitära ton och krävde utomparlamentariska åtgärder för att rädda klimatet. Sådana opinionsbildare utgör ett hot mot demokratin och skapar onödig polarisering i samhället.

Fler sådana röster höjs. I Tyskland har läraren och debattören Verena Brunschweiger gett ut boken "Barnfri i stället för barnlös". Hon menar att varje nyfödd bebis är en miljösynd. Hon skriver: "Att sätta barn till livet är det värsta man kan göra mot miljön. Varje ofött barn minskar utsläppen av koldioxid med cirka 50 ton om året."

Liknande tongångar torgför den unga Alexandria Ocasio-Cortez, uppmärksammad demokrat i USA:s kongress, som i februari ifrågasatte om det fortfarande ska anses vara okej att skaffa barn med tanke på klimatkrisen. Hon är drivande i The Green new deal – ett omfattande åtgärdspaket för omställning från fossila bränslen till förnybar energi – och säger: ”Världen går under inom tolv år om vi inte gör något åt klimatet.” Sådana groteska ståndpunkter spär på människors klimatoro vilket kan få långt allvarligare konsekvenser än de aktuella klimatförändringarna.

I en uppföljande artikel (28 februari) efterlyste jag ett eskatologiskt perspektiv i debatten med fokus på ett ljust framtidshopp. Det är ett av Bibelns huvudbudskap, ingen extra rätt på ett evangeliskt "smörgåsbord" som Sundström tycks mena då han skriver: "det kan man ha med om man så vill." Mer än någonsin behövs också biblisk skapelseteologi som viktig kunskap i en förvirrad klimatdebatt (Psalm 89:12-15). Jorden tillhör en fallen skapelse genom människans synd som är en nedbrytande faktor (Jes. 24:4, 5 och Rom 5:12). Men Jesus har återlöst skapelsen genom försoningsdöden på korset. I hans uppståndelse finns framtidshoppet för alla människor (Rom 8:18-22). Detta budskap måste vara det viktigaste bidraget i miljödebatten från oss kristna!

Claes-Göran Bergstrand, pastor

Fler artiklar för dig