Debatt

Svenska kyrkan vänder Gud ryggen

Det är en märklig ordning i Svenska kyrkan när politiker som förespråkar att religion är en privatsak ska besluta om kyrkans inriktning.

Politiker som kallar sig själva för kristna trots att de uttalar att de inte tror på Bibeln eller de gärningar Jesus utförde. Politiker som är agnostiker, eller rent av ateister, sitter i olika partiers landsmöten eller kongresser och fattar beslut om vad de politiska representanterna ska arbeta för i Svenska kyrkan.

Det yttersta exemplet var när statsministern Stefan Löfven gick ut och sa: "Alla präster ska viga samkönade par". Fastän det är något som är oförenligt med den kristna läran och tron kom ingen nämnvärd kritik eller reaktion från kyrkligt håll. Hade präster och biskopar och även andra tagit sin kristna tro på allvar så skulle reaktionerna varit av det slag att Löfven fått backa. Sveriges grundlag ger rätten att få utöva och ha sin religiösa tro i fred. Något som alltså Stefan Löfven och den socialdemokratiska kongressen ignorerat. Ett lagvidrigt handlande!

Om det ändå vore någon enstaka som talade på det här osunda politiskt korrekta sättet, men nu är det mer regel än undantag att höga företrädare även i kyrkan ger uttryck för en inställning som inte stämmer med Bibelns ord. Jag har exempelvis hört en biskop säga att det viktiga i kristendomen inte är att andra ska bli kristna utan att vi själva ska leva som kristna och att även andra religioner, som islam, kan komma från Gud.

Resultatet av att vända ryggen åt Gud leder till att så småningom också Gud vänder ryggen åt oss. Något som kan ses i kyrkan och samhället där förfallet sker på flera plan. Och där fältet lämnas åt sitt öde kommer snart någon annan för att ta över och bruka det.

Min önskan för Svenska kyrkan under 2019 är att Herrens Ande ger styrka och mod åt de företrädare som med uppriktigt hjärta vill leda kyrkan efter Herrens bud.

Simon Cicek, Trollhättan

Fler artiklar för dig