Debatt

Alla kristna måste samla krafterna

Vi måste våga inse att kyrkobyggnader inte frälser människor, skriver Omar Vinterfröjd.

Jesus gav i Matteusevangeliet 28:19–20 en tydlig order till alla kristna när han sa: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Jesus sa: ”Gå därför ut”. Mig veterligen finns det inget i Bibeln som tyder på att formen ”Gå ut” har ändrats från nutid till dåtid. Jesu befallning om att vi som är kristna måste predika budskapet för alla människor, döpa dem och lära dem Guds budskap och vilja för oss människor är glasklar. I Bibeln ges inte något spelrum kring förhandling om detta.

I samma verser står det ”gör alla”. För detta krävs det mer än en person. Det krävs att alla kristna ställer upp. För om vi snart är tio miljoner i Sverige och ska ha chansen att nå ut till alla dessa så måste vi göra en kraftsamling. Vi måste samarbeta som ”en kropp” som Paulus ofta talar om. Annars har vi ingen chans att kunna klara av att följa denna befallning.

Min uppfattning är att vi inte helt och fullt tar oss an dessa uppdrag. Vi predikar oftast för människor som redan finns i våra församlingar och når inte alltid ut till det omkringliggande icke kristna samhället. Vi tar för givet att människor ska uppsöka kyrkan och själv söka andlig föda, men ack så få människor gör detta i verkligheten. I stället måste vi omdana våra verksamheter så att vi kommer ut där människor är så att vi kan fullfölja befallningen om att alla människor ska få höra budskapet om Jesus, bli döpta och få lära sig följa honom.

Vi behöver förstå att män­niskor i vårt sekulariserade land inte känner Gud på de sätt som de gjorde för 50–60 år sedan. I stället växer sig nyateismen allt starkare och tron på Gud blir allt mindre tydlig och gångbar.

Därför behöver vi skapa en kyrka som tar Gud till människor i stället för att människor måste uppsöka Gud. Vi måste våga inse att kyrkobyggnader inte frälser människor, utan det är budskapet om Jesus och tron på honom som gör det.

Vi behöver predika och föra ut Jesus där människor är för att han ska bli greppar och aktuell. Vi måste aktualisera Gud och göra honom relevant. Vi behöver omforma mässor, ge nattvard på stan, göra budskapet enkelt, starta kristna ungdomsgårdar med mer.

Än mer behöver vi aktualisera Jesu budskap. Ett sätt varpå vi kan göra detta är att sätta in Jesu budskap i vår samtid. På vilket sätt är Jesu budskap aktuell för småbarnsfamiljen i förorten? Vad kan de lära av Jesus? Hur kan personen som nyss förlorat sitt barn i IS få tröst av Gud?

Detta är bara några sätt varpå vi behöver förändra vår kyrka och göra den mer aktuell och relevant för människor.

Kyrkan måste sluta stänga sig som en mussla och i stället börja arbeta på ett helt nytt sätt för de människor som finns i omgivningen och som inte blivit frälsta och döpts. Det går inte att stänga in sig och bli irrelevant. På så vis får vi inga nya kristna och frälsta individer. Det är genom en helt ny typ av kyrka som vi kan åstadkomma detta.

Omar Vinterfröjd, evangelist

Fler artiklar för dig