Debatt

Be för Europa när du röstar i EU-valet

Vi bjuds att på nytt evan­gelisera Europa, som genom historien varit bärare av evan­geliet till oss

I samband med EU-valet som närmar sig aktualiseras vår relation till vår kontinent Europa. I början av månaden hade Dagen ett stort uppslag om detta. Vi må befinna oss i Europas periferi och som neutralt land mellan öst- och västblock distanserade vi oss från världskrigen. Kanske identifierar vi oss, som i nationalsången "Jag vill vi leva jag vill dö i Norden". Men likafullt är Europa på många sätt den kropp vi är sammanvävd med.

Hade ”Swexit” kommit på tapeten skulle vi drabbas av samma brottningskamp som våra brittiska vänner. Bara det faktum att hälften av vår ekonomi byggs upp genom export/import stämmer till eftertanke om vilken roll övriga Europa spelar för vårt lands relationer, politik och karaktär. Många av våra semesterresor går söderut till andra europeiska länder. Vi är sammanvävda, politiskt och ekonomiskt med det övriga Europa. Det verkar dessutom som att vi gillar läget. Man har omsorg om den kropp som man är sammanlänkad med, även för sin egen skull.

Det var inte genom en luftbro som Guds ord kom till Sverige och Norden. Europa var det kärl som räckte oss evangeliet om Jesus Kristus. Det är tydligt dokumenterat att en flödeslinje kom från stiftet Hamburg-Bremen kanske redan under det nionde århundradet. En annan missionsrörelse nådde oss från England för tusen år sedan. Vi har fått del av flera impulser under seklernas gång: Från Frankrike, Tyskland och även från andra sidan Atlanten. Vi har själva sänt ut många missionärer och har en roll att spela i Europa. I tacksamhet ska vi ge tillbaka vad vi själva har fått. Vi bjuds att på nytt evangelisera Europa, som genom historien varit bärare av evangeliet till oss.

Guds stora kännetecken är hans trofasthet. Visst stagnerar Europa andligt. Men Anden blåser vart den vill och väckelsens eld sprids på andra kontinenter. Däremot har Gud inte vänt sig bort från oss, från Europa. Han hade kunnat göra så, efter sveket mot hans älskade judiska folk under andra världskriget. Den europeiska unionen är ett bland flera tecken på Guds omsorg. Gud som skapat denna del av världen skulle aldrig förkasta den. Han vill alltid upprätta sina händers verk. Därför ploppar nya initiativ upp som svampar ur jorden: Awakening Europe, Europe shall be saved, Europe's wells. Googla så får du se.

Själv är jag tillsammans med andra svenskar en del av en rörelse som besöker parlamenten i samtliga EU-länder för att be och välsigna tillsammans med kristna i det landet. Ibland kan vi också framföra profetiska hälsningar till uppmuntran och varning. Gud är god. Gud tror på Europa. Det finns hopp för Europa.

När du kör i din tyska bil eller dricker ditt franska vin – be för dessa länder. När du semestrar vid Medelhavet – be till Gud för det landet och dess befolkning. När du röstar i EU-valet – välsigna Europa.

Peter Artman, teammedlem i European union of prayer

Fler artiklar för dig