03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

KD är varken höger eller vänster

Kristdemokraterna finns inte till för sin egen skull. Partiet finns för att värna kristna värden, exempelvis att försvara de utsatta och svaga i samhället, skriver Hans Eklind.

Kristdemokratins uppgift är inte att vara höger eller vänster. Det är att formulera en politik utifrån sin ideologiska grund – den judiskt kristna etiken.

Åke B Lundbergs debattartikel i Dagen den 3 maj är ett hopkok där kyrkohistoria, bibeltexter och politiska påståenden varvas om vartannat. Den spretiga texten mynnar dock ut i att KD behövs som ett salt på vänsterkanten. Som stöd för detta påstående levereras slagfärdiga ”argument” såsom att högerkapitalister skjuter sig i foten och ”suger mer honung ur en äng med miljoner blommor än ur en villarabatt på Lidingö”.

Låt mig vara kristallklar över en sak: Kristdemokraterna finns inte till för sin egen skull. Partiet finns för att värna kristna värden – vilket är liktydigt med att exempelvis försvara de utsatta och svaga i samhället och att stå upp för familjen som ständigt angrips utifrån normkritiska perspektiv.

Assar Lindbeck, professor emeritus i nationalekonomi har sagt: ”Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga.” Vi behöver fler poliser, justerade och nya lagar för att möta och få bukt med brott, hot, med mera, men det räcker det inte. Framtidens trygghet kan inte bygga på att det står poliser överallt eller att vi har kameraövervakning i varje gathörn.

I valrörelsen förra året tog vi den sakpolitiska debatten. Visst, de rödgröna hade gärna sett att det handlat om välfärd mot skattesänkningar, om påstådda klimatkliv och om de högerspöken som Lundberg så gärna vill orda om. Vi valde att sätta vår egen spelplan, den som handlade om människors verklighet. Vi pratade om dem som fastnat i vårdköerna. Om de ensamma och isolerade äldre. Dem som drabbas av parallella samhällsstrukturer och om kvinnors sjukskrivningar.

Det var nyckeln till den framgång vi fick och som vi fortsatt har. Vi upplevs som både tydliga och relevanta.

Vi fortsätter låta sakpolitiken vara det viktiga, inte etiketter. Tillsammans med Vänsterpartiet har vi tagit ett gemensamt utskottsinitiativ för att se åtgärder mot bankernas penningtvätt. Det höjdes på åtskilliga ögonbryn. Jag har lagt fram ett utskottsinitiativ om att säkerställa rättssäkerheten för konvertiter som stöddes av V och SD. När jag gratulerades av en person i regeringen till att ha fått regeringen att ändra i regleringsbrevet för Migrationsverket fick jag frågan: "Hur i hela friden fick du med dig Sverigedemokraterna?" Mitt svar: "Jag pratade med dem." Som kristdemokrat är jag trygg med våra kristna värderingar och den politik vi bygger utifrån dessa. Är de inte möjliga att gestalta i praktisk politik så deltar vi inte. Svårare än så är det faktiskt inte.

Jag är mer orolig över krisen i svensk sjukvård än jag är över vilket parti som stöttar oss i att få igenom det som är botemedlet mot vårdköerna. Om V eller S är med på förslag som löser äldreboendekrisen bekymrar mig inte det minsta, däremot att för få bryr sig om de äldre på allvar i dag. Om M och SD stöder KD:s förslag om en fri och flexibel föräldraförsäkring så är det välkommet. 76 procent menar, i en Sifo-undersökning från förra året, att föräldrarna ska få bestämma själva rörande hur alla dagar ska fördelas samtidigt som regeringen vill kvotera än mer.

Kristdemokraterna skapades som en motkraft mot värdenihilismen, förnekandet av värden, att moraliska påståenden kan vara sanna. I dag behövs vi mer än någonsin. Hur kan vi bygga ett Sverige där alla får plats? Att leda ett land in i framtiden utan att förstå eller erkänna vilka normer och värderingar som är grunden för samhället är som att navigera utan kompass.

Kristdemokraterna har sedan starten 1964 hävdat att goda värderingar finns förankrade i något. Detta något är de kristna värdena som format våra europeiska demokratiska och humanistiska principer, exempelvis religionsfrihet, jämlikhet, barmhärtighet och tolerans. Värderingar som vi i Sverige ska hålla fast vid och vara tydliga med. Då kan ett mångkulturellt land där alla får plats och håller ihop skapas. Nyligen visade en studie att 40 procent vill att det svenska samhället bygger på kristna värden. Ett välkommet besked, inte minst i ett land som anses vara världens mest sekulariserade. Ett land kan inte byggas i ett vakuum. Det är min fasta övertygelse att kristna värden gör samhället bättre.

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD) och tjänstledig församlingsherde, Svenska kyrkan

Fler artiklar från Debatt