24 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristen tro är inte partipolitisk

Åke B Lundberg kritiserar i Dagen (3 maj) KD för högerpolitik vilket han anser inte går ihop med kristen tro.

”För mig handlar kristna värderingar först och främst om den medmänsklighet som till exempel uttrycks i berättelsen om den barmhärtige samariern och liknelsen om fåren och getterna där Jesus säger: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta”.

I Gamla testamentet nämns särskilt omsorgen om änkan, invandraren och den faderlöse. Utifrån tanken på Gud som skapare och uppdraget att förvalta skapelsen borde kristen etik även innebära att ta ansvar för miljön.

I Bibeln finns det flertalet varningar för girighet och rikedomens lockelser. Roten till det onda är inte höga skatter utan kärleken till pengar (1 Tim 6:10). Här har Åke B Lundberg en poäng.

Det är möjligt att de frågor som jag nämnt hittills kan betraktas som "vänster". Men som jag uppfattar det ingår även personligt ansvar i den kristna etiken. Utifrån skapelseordningen bör vi också värna om äktenskapet och familjen. I den så kallade normkritikens tidevarv är behovet av trygga normer större än någonsin. Det är möjligt att detta betraktas som "höger" och "konservativt" men det visar i så fall att kristna värderingar överskrider höger-vänsterskalan. Kristen tro får absolut praktiska och politiska konsekvenser men den kan inte låsas in i partipolitiska positioneringar.

Jan-Gunnar Wahlén, pastor och gymnasielärare, Örebro

Fler artiklar från Debatt