Debatt

Politiker, besök kyrkorna i förorten!

Schablon­bilder om ”problematiska förorter” bidrar till föreställningar om dessa stadsdelar som inte stämmer överens med verkligheten, skriver Kristina Helgesson Kjellin.

I mångkulturella stadsdelar utgör kyrkan ofta en mötesplats för människor med vitt skilda bakgrunder, skriver debattören.

De senaste veckorna har kristna värden uppmärksammats i medierna, dels genom statsvetaren Magnus Hagevis studie om det ökade stödet för så kallade kristna värden, dels genom KD-ledaren Ebba Busch Thors debattartikel i Expressen om att traditionella värderingar baserade på kristen grund har försvunnit från de så kallade förorterna. Min forskning visar på det stora arbete och engagemang som kyrkor har i dessa stadsdelar, som leder till ökade dialoger mellan olika grupper och minskade spänningar.

Jag har under de senaste fem åren studerat Framtiden bor hos oss, ett församlingsnätverk inom Svenska kyrkan som består av över 25 församlingar och som finns i så kallade mångkulturella och mångreligiösa stadsdelar. Jag har följt det arbete som sker för att få en djupare förståelse för vilken roll kyrkor, i nära samarbete med andra samhällsaktörer, spelar som mötesplatser för bland annat interreligiösa dialoger. I dessa stadsdelar utgör kyrkan ofta en mötesplats för människor med vitt skilda bakgrunder. Där träffas man på språkcaféer för att lära sig svenska, gör utflykter tillsammans, firar gudstjänst tillsammans, läser läxor tillsammans och äter tillsammans. Där kan man få stöd i väntan på asyl, eller råd för hur man som nyanländ ska navigera i det svenska samhället. Där förs det respektfulla samtal om teologi, varför man tror som man gör eller tolkar Bibeln som man gör.

Medarbetare vittnar om hur djupt meningsfullt och glädjefyllt det är att verka som kyrka just i dessa stadsdelar, trots att det ofta är tufft och utmanande. Likaså berättar de om minskade spänningar mellan olika grupper tack vare att människor möts och lär känna varandra.

Det handlar inte om att sudda ut vem man är eller vad man står för, men om att våga mötas och lära känna varandra och samtidigt vara trygg i sin egen tro och tradition. Här är en ”kristen grund” i högsta grad närvarande, men inte på ett sätt som handlar om att polemisera mot andra religioner eller kristna traditioner, utan genom att skapa respektfulla mötesplatser.

Schablonbilder om "problematiska förorter" bidrar till föreställningar om dessa stadsdelar som inte stämmer överens med verkligheten. Jag uppmanar politiker och opinionsbildare att besöka någon av alla dessa kyrkor som finns inom nätverket Framtiden bor hos oss, ta del av det som sker och prata med medarbetare och besökare. Där finns det oerhört mycket kunskap och erfarenhet som handlar om hur man bygger goda relationer och ett gott samhälle med respekt för varandras olikheter.

Kristina Helgesson Kjellin, forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och Uppsala universitet

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig