04 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kashif Virk har fel om Jesus och korsfästelsen

Kashif Virks argument för att Jesus överlevde korsfästelsen haltar då han inte tar hänsyn till både den tortyren Jesus utstod och ögonvittnena, skriver Omid Pasbakhsh.

Det är välkommet att min vän, imam Kashif Virk, är villig att diskutera skillnaderna mellan islam och kristen tro. Framför allt visar han ett beundransvärt mod i att ifrågasätta det som även icke-kristna historiker konstaterar är den mest historiskt tillförlitliga händelsen i Jesu liv – hans död på korset. Detta med en hypotes som förkastats av forskare sedan länge, nämligen att Jesus bara var medvetslös och läktes med örter.

Har Virk presenterat goda skäl att förneka det som samtliga lärjungar till Jesus med glädje proklamerade, att Gud hade uppväckt Jesus från det döda? Knappast.

Kashif Virk skriver att Jesus lovade sin samtid det så kallade Jona-tecknet, som enligt honom innebär att bli räddad från döden.

Läs mer | Redaktionell kommentar om ”Imam: Jesus överlevde korsfästelsen”

För det första säger Bibeln inte att Jona blev räddad från döden, snarare att Jona ropade till Gud från det profeten beskrev som ”dödsriket” (Jona 2:2).

För det andra var Jona-tecknet inte en räddning från döden, utan ett tecken på den messianska tiden (Matt 16:1–4). Liksom Jonas ”uppståndelse” medförde en omvändelse av hednafolket i Nineve skulle Jesu uppståndelse medföra detsamma för alla folk.

För det tredje, om Virk accepterar Jesu ord om Jona – varför förnekar han alla de ställen i samma evangelium där Jesus tydligt säger att han kommer att dö (Matt 16:21-23; 17:22-23; 20:17-19; 26:1–2)? Vill Virk verkligen att vi ska blunda för Jesu egna ord om Jona och istället acceptera hans egen långsökta tolkning?

Läs mer | Imam: Jesus överlevde korsfästelsen

Sedan menar han att Jesus räddades från döden, enligt Hebreerbrevet 5:7. Men än en gång, om han accepterar Hebreerbrevet som källa, varför inte också acceptera alla de gånger samma brev tydligt talar om att Jesus faktiskt dog (2:9–10, 14; 6:6; 7:27; 9:11-28; 10:1–39; 10:10; 11:17-19; 12:2; 12:24; 13:12; 13:20-21)? Hebreerbrevet 5:7 säger inte att Jesus aldrig dog, utan att han räddades från döden, d.v.s. att han uppstod från döden. En ärlig läsning av Hebreerbrevet måste ta hänsyn till vad brevet som helhet säger.

Kashif Virk skriver även att Jesus hängde på korset under en alltför kort tid för att dö. Det är ett underligt påstående från en muslim då Koranen hävdar att Jesus aldrig ens korsfästes (Sura 4:157). Här representerar Virk sin egen sekts (ahmadiyya) syn och inte majoritetsynen bland muslimer tillhörande sunni och shia.

Virks argument haltar då han inte tar hänsyn till all den tortyr som också bidrog till Jesu död samt alla ögonvittnen – romerska, judiska och kristna – som såg att Jesus verkligen dog. Kashif Virks konspirationsteori är inte tillräcklig bra för att förneka dessa ögonvittnen.

Man kan dessutom fråga honom varför alla Jesu lärjungar proklamerade Jesus död och uppståndelse om Han aldrig dog? Glömde Jesus tala om för sina lärjungar att Han överlevde? Resulterade Jesu uppdrag i en bluff som lurade även Jesu lärjungar så att de predikade lögner?

Jag vill avsluta med att uppmuntra Kashif Virk att noga tänka på varför han har omfamnat en metodologi som går ut på att ta verser ur sitt sammanhang och felaktigt återge vad Bibeln säger. Sanningen behöver aldrig tillämpa en sådan taktik för att försvaras.

Omid Pasbakhsh,

apologet och författare till ”Islam och kristen tro – En granskning och jämförande studie” (SEA, 2018)

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt