17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Alf Svensson: Jag tog i lite för mycket

Ja, det är måhända så att jag tog i lite för mycket.

Replik på | Fel om bevakningen av nya kyrkorgeln i Malmö

Min fru Sonja och jag åkte till Malmö och den synnerligen vackra S:t Petrikyrkan för att få vara med om invigningskonserten av den fascinerande nya orgeln. Malmösymfonikerna i kombination med Carl Adam Landströms och andra mästares orgelfärdigheter var väl värda utflykten från Gränna till Malmö.

Dagen efter invigningskonserten sökte jag i Sydsvenskan och KvP och följde lokal-tv, för att få se en recension. Och det gjorde jag även påföljande dag. Men kunde inte finna något. Då kände jag, vad jag ofta gjort, att det som försiggår under kyrkovalv sällan, alltför sällan enligt min uppfattning, lyfts fram i medier. Då skrev jag en insändare till KvP, som väl inte publicerades, såvitt jag förstår.

Min uppfattning gäller alltjämt, att de som styr och de som uppmärksammar kulturutbud glömmer - vänligt ord – kulturutbuden i våra kyrkor. Om Sydsvenskan därvidlag är ett undantag vill jag verkligen notera detta med tacksamhet.

Alf Svensson, före detta partiledare Kristdemokraterna

Fler artiklar från Debatt