04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Relativisera inte hoten mot kristna

I västvärlden räknas rasism och diskriminering som en form av hatbrott. Hatbrott mot till exempel judar kan bestraffas enligt lagen och bygger på ett välkänt begrepp, nämligen antisemitism. Likadant gäller det för muslimer med det kända begreppet islamofobi.

Detta för att markera att hat mot olika minoritetsgrupper inte är acceptabelt vare sig i privata sammanhang eller samhället i övrigt. Detta anses utifrån både etiska och demokratiska aspekter som något positivt, då alla människor har rätt till liv och tro oavsett bakgrund.

Frågan som dock är aktuell i dag är om finns det ett uttryck eller någon tydlig terminologi för hatbrott mot kristna? Svaret är helt enkelt nej!

Detta är tyvärr ett mycket farligt fenomen och har sin grund i att västvärlden historiskt sett haft en kristen majoritet. Detta gör att kristna inte anses vara en sårbar eller förtryckt grupp i lika stor utsträckning som andra minoriteter. Däremot utgör kristna inte längre någon tydlig majoritet i större delen av Västvärlden. Kristendomen är mycket mer utbredd i andra delar av världen.

Därför sker en normalisering av både subjektiv kritik och förlöjligande av den kristna tron. I de allra flesta fall möts detta med tolerans av samtliga kristna samfund. Samtidigt finns en djup rädsla och försiktighet när det gäller andra religioner. Detta är oroande eftersom det kan normalisera och relativisera förföljelsen av kristna.

Sam Sofya

Karram Shafo

Fler artiklar från Debatt