27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige behöver bedjare på nationaldagen 6 juni

Vi ser fler bönesvar och att kampanjer förbereds.

Sveriges nationaldag den 6 juni. En dag för nationen. Vad enar Sverige egentligen? Vår flagga med korset syns på idrottsarenorna och målade fans i ansiktet under stora matcher. Vi har även tre kronor; Fader, Son och Anden. Treenig Gud. Sverige har en kallelse som nation och folk i den sista tiden. Gud älskar Sverige.

Det allkristna nätverket Sverigebönen har i över 10 år sett nationaldagsbönen växa i hela landet där man kommer samman för att söka stadens och landets bästa på en nationell bönedag. Förra året den 6 juni var det bön på minst 248 registrerade platser i landet.

Vi lever i en tid av mycket andlig längtan i Sverige just nu. Vi behöver lyssna in vad Anden säger till församlingarna. Hur kan vi söka stadens bästa tillsammans som troende?

Vi går in i en process av förlossning för väckelse. Därför är denna nationaldagsbön viktig i det individuella Sverige. Det är dags att stå upp i bön och handling.

Själva förlossningsarbetet delas in i tre skeden: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.

När värkarna så småningom blir starkare och kommer tätare är öppningsskedet inne i sin aktiva fas. Vattnet har gått. Om två av dessa tre kriterier uppfylls räknas det som om kvinnan (Kristi kropp) är i aktiv fas. Jag tror att kyrkan är i det skedet just nu. Alla har inte uppfattat timingen. En del har ingen aning. Andra känner av att det är nu. Några är för upptagna.

Utdrivningsskedet av det barn som ska födas delas in i en nedträngningsfas och en krystfas. Vi ser fler bönesvar och att kampanjer förbereds på tre olika platser i sommar med ett tält på 4000 platser. År 2020 blir det tre nya städer och 2021 ytterligare tre. Vi ser en hunger efter att få frid med Gud.

Under nationaldagsbönen ber vi för familjen och kyrkan. Vi kommer även be för näringslivet, media, utbildning, kulturen, idrottsvärlden. Vi kommer be för den politiska arenan. Vi ber om en kristendom för hela veckan. Väckelse är inget luddigt, långt borta eller något som vi bara hoppas på.

Väckelse kommer som ett resultat av att Guds folk enträget och uthålligt ber honom om att det ska ske. Det visar väckelsens historia från alla tidsepoker. Vill du hjälpa ditt land och kommun och stad att arrangera en nationaldagsbön 2019? Vi behöver din hjälp att nå de 113 av 290 kommuner som inte arrangerade bön förra året. Gå in på www.sverigebonen.se och där ser du alla registrerade bönesamlingar du kan vara med på eller arrangera i en kommun och stad med andra troende.

Patrik Sandberg, ordförande Sverigebönen

Fler artiklar från Debatt