08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Torbjörn Sundblad: Dags för EU att ta ansvar för romerna

I stället för att hantera dem som medborgare finns en tendens att driva bort dem.

Nu är det dags för de folkvalda i EU att ta ansvar för mänskliga rättigheter bland EU-medborgare

De tiggare som de senaste åren har befolkat våra gator hör inte hemma där. De, precis som andra EU-medborgare, skyddas i teorin av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Men i praktiken brister det.

Svenska politiker hänvisar till bilaterala avtal med hemländerna, men ansvaret behöver lyftas till Europanivå. Detta på grund av att Europas största minoritet utsätts för omfattande och systematisk diskriminering i flera länder inom EU. Vi ser hur romerna och de allra fattigaste bland EU-medborgare, i brist på arbete och inkludering, befolkat gatorna i flera EU-länder. I stället för att hantera dem som medborgare med rättigheter finns en tendens att driva bort dem som ett ordningsproblem. Det är dags för EU att ta ett större ansvar.

I Sverige genomfördes på 1970-talet romernas vitbok. En liknande behövs för hela Europa. Romerna är ett diskriminerat folk sedan flera sekel tillbaka. Det krävs ett stort inkluderingsarbete, egenmakt åt fattiga och diskriminerade i Europa. Vi behöver tillsammans ta ansvar för de mänskliga rättigheterna – särskilt för de allra mest utsatta.

I slutändan handlar det om vilket samhälle vi vill ha och hur EU ska ta ansvar för de lagar och konventioner som man har stiftat. Vill vi ha ett samhälle som tar hand om den svagaste – då är det dags för EU att vidta åtgärder!

Torbjörn Sundblad, aktiv i nätverket för romer från EU

Fler artiklar från Debatt