Debatt

Skrämselpropaganda om EU-projektet

Satsa på EU som ett demokratiskt fredsprojekt och motarbeta de högerextrema och odemokratiska krafterna.

1 av 2

Ogenomtänkt skrämselpropaganda är vad jag vill kalla Holger Nilssons debattartikel (Dagen 21 maj). Varför ogenomtänkt? Därför att den saknar saklig analys av riskmomenten. EU är ett samarbets- och fredsprojekt. Inte ett maktprojekt. EU har växt efter det Sovjetiska imperiets sammanbrott vid slutet av förra århundradet. Det innebär inte att EU eftersträvar makt. Men det betyder att EU blir större och därmed får ökad betydelse för freden i Europa.

Men EU är ingen stormakt i det avseendet. Kina, USA och Ryssland är de verkliga stormakterna med stort ekonomiskt och militärt inflytande. EU ligger långt efter i dessa avseenden. EU har dessutom stabila demokratiska institutioner med eget direktvalt parlament, eget självständigt domstolssystem och egen, förhållandevis svag, regeringsmakt. Dessutom finns det många självständiga stater med egna regeringar och stort inflytande. Allt detta gör att EU har en fungerande maktbalans, vilket Kina saknar och Ryssland är mycket långt ifrån detta. Och det finns ingen president Trump i EU som gör som han själv vill.

Därför är det förvånande att Holger Nilsson gör allt för att framställa EU som ”vilddjuret” i biblisk tolkning. Varför pekar han inte på de tre verkliga stormakterna som ”vilddjuret”? Det finns ingen saklig eller logisk reflektion i hans utpekande av EU. Det är inte EU som hotar friheten i Europa!

Det som skulle kunna vara ett hot mot EU:s demokratiska grund är inte EU-bygget i sig utan de populistiska och högerextrema rörelser som börjar växa sig starka inte bara i olika EU-länder utan också i Sverige. De är det verkliga hotet mot EU:s demokratiska funktion. Varför definierar Holger Nilsson inte det verkliga makthotet inom EU? Varför nämner han det inte ens vid sitt rätta namn?

Är det bara ogenomtänkt och okunnigt eller finns det ett verkligt skäl till detta? Vill Holger Nilsson använda EU som skrämselpropaganda och i så fall i vilket syfte? Vill han använda EU som ett maktspöke för att skrämma människor med svag kunskap om EU för att uppnå ett annat syfte? Det är inte uteslutet att det finns något sådant syfte. Men det är inte ansvarsfullt att göra det. Och det är för mig mera skrämmande att han kopplar bibelcitat på så lös grund för att utöva skrämselpropaganda.

Låt EU vara det fredsprojekt det är. Glöm inte de folkmord som skett i Europa under 1900-talet under högerextrema regimer som Hitler Tyskland, Mussolinis Italien och Francos Spanien. Glöm inte heller den terror Stalins Sovjetunionen utövade mot sin egen befolkning som miljontals människor fick betala med sina liv. Och den kapprustning och krig dessa länder satte igång för att vinna egna fördelar. Våra broderfolk i Norge, Danmark och Finland minns detta fortfarande. Tänk också på att det demokratiska Storbritannien försvarade de demokratiska resterna i Europa och med stor hjälp av USA stoppade krigshetsarna i Centraleuropa. Satsa på EU som ett demokratiskt fredsprojekt och motarbeta de högerextrema och odemokratiska krafter som vill styra Europa på ett annat än demokratiskt sätt. Det är bättre än ogenomtänkt skrämselpropaganda.

Rolf Bromme

journalist och författare

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig