Debatt

Beklagligt av Stanley Sjöberg om abortkritik

Som företrädare och grundare av Livsval tar vi djupt illa vid oss av Stanley Sjöberg debattartikel (Dagen 12 juni).

Stanley Sjöbergs debattartikel om abort får kritik

Han menar att vi som talar om de ofödda barnens rätt till liv också borde ”ta ställning mot militär upprustning och användning av vapen som dödar miljontals barn och vuxna i krig”. Enligt Sjöberg är vi dessutom oresonligt fördömande och hårda människor.

Enligt Wikipedia anses Livsval vara bland ”de största abortkritikerna” i Sverige. Vårt arbete handlar dock om att tala om Jesu förlösande nåd på korset som också upprättar de som har gjort eller har uppmuntrat till en abort. Våra initiativ ”Oplanerat gravid” och ”Efter en abort” visar att vi lever som vi lär. Men det finns en ofrånkomlig sanning när vi talar om abort – det dödar en annan människa. I ödmjukhet inför vår egna brustenhet måste vi ändå kunna vara fria att tala om vad som är rätt och vad som är fel.

Sjöberg citerar även olika bibelord där han likt vi själva, kommer fram till att Herren skapat varje ofött barn. Vi är inte några röda prickar på en karta för Gud, utan var och en av oss är sammanvävda av Herren själv (Psalm 139). Paulus är också väldigt tydlig i att Gud har skapat oss, han är den som gett oss vår ande (Apg 17:24–28). Ett genomgående tema i Bibeln är också att försvara och hjälpa de faderlösa, och vilka är inte mer faderlösa än de som både föräldrar och samhället utsorterar?

Läs mer | Stanley Sjöberg: Ödmjuk abortkritik efterlyses

Vi gör samma tolkning som Stanley Sjöberg att Gud har omsorg också om de aborterade barnen. Men det verkar som att han gör tolkningen att därmed blir inte aborten en synd. Om det är så är det en djupt tragisk och felaktig slutsats.

Om varje människa är personligen skapad av Gud, till Guds avbild och med ett gudagivet syfte – vad är då en abort? Det är att gå emot Guds vilja. Det är en tragedi som likt all annan synd, binder människan. Abort är inte en kvinnlig frigörelse utan det är den tragiska konsekvensen av den hedonistiska kultur vi lever i där vi avgudar skapelsen och inte Skaparen. Guds dom vilar över sådana nationer (Rom 1). Var är ditt ljus, ditt salt och din nöd?

Majoriteten av de cirka 37 000 årliga aborterna i Sverige sedan 1975 är inte på grund av att moderns liv är i fara. Inte heller är det en krigskonflikt i Sverige där vi måste döda ofödda barn för att försvara ett annat liv eller någon annan typ av komplicerad situation. I majoriteten av aborterna är det en konsekvens av ett medvetet beslut om oskyddat, och ibland tillfälligt, sex.

När kristna ledare inte säger hela sanningen, eller försöker­ blanda ut sanningen med överslätande omskrivningar såsom Stanley Sjöberg, gör man samtliga inblandade en otjänst. Inte bara det, men berövar samtidigt människor möjligheten att komma till förlåtelse och upprättelse.

För Livsvals styrelse

Malin Schelin, ordförande

Marie-Michelle Ask, styrelsemedlem

Åsa-Karin Brunninge, styrelsemedlem

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig