Debatt

Så blir Nyhem mer hållbart

Bristen på möjlighet till källsortering samt alla engångs-artiklar i plast under årets Nyhemsvecka väcker många frågor, skriver Mats Svanteman, Johannes Widlund och Victor Egerbo.

I begynnelsen skapade Gud världen, vår natur, våra djur och en rik biologisk mångfald. Och Gud såg att det var gott. Gud skapade även människan, och gav oss mandatet att ta ansvar för skapelsen. När människorna vänt sig från Gud utvaldes Noas familj, men inte utan att ge Noa uppdraget att rädda våra ekosystem och bevara den biologiska mångfalden, för att jorden skulle ha möjlighet till att återgå till sin prakt.

Gud bryr sig om vår jords miljö och resurser, och det bör vara en tillräckligt stor anledning för oss att göra detsamma. Pingst lanserade 2017 en rapport, ”Teologi för hela skapelsen”, där ett mer djuplodande pentekostalt svar på dessa frågor undersöktes och formulerades. Nu är det dags att göra kraftfull handling av orden.

Bristen på möjlighet till källsortering samt alla engångsartiklar i plast under årets Nyhemsvecka väcker många tankar. Efter Dagens granskning av hur hållbara kristna konferenser är från miljösynpunkt (Dagen 20/6-19) väcks ytterligare frågor.

Andreas Andersson, vice ordförande i Föreningen Nyhemsveckan, som svarat i Dagens granskning menar att de försöker välja engångsartiklar i papper så långt det går, men har kvar besticken i plast. Här finns det följdfrågor som inte ställs, till exempel: Väljer Nyhemsveckan då pappersartiklar från hållbart skogsbruk eller från återvunnen pappersråvara? Det finns i dag fler alternativ till plastbestick, vilka är argumenten för att inte använda dessa?

Läs mer | "Vi försöker ständigt förbättra vårt miljötänk"

Andersson menar även att det fanns möjlighet till viss källsortering på området. Detta lyste dock med sin frånvaro på de platser där de behövdes som mest: vid mattorget och vid kioskerna på området. I programhäftet nämns inte heller var denna källsortering fanns.

Mer övergripande väcks frågan om hur hållbarhetsarbetet inom Pingst egentligen ser ut. Både Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan har tydliga riktlinjer för en hållbar rörelse, medan en googling på ”Pingst” och ”Hållbarhet” inte ger en enda relevant träff. ”Pingst” och ”Miljö” ger tio år gamla nyheter om ett nätverk som inte varit aktivt sedan 2011.

Pingströrelsen är nödvändig i arbetet för ett samhälle som ärar Gud genom hur vi behandlar naturen och varandra. Det finns en entreprenöriell och helhjärtad kultur inom pingst som behöver släppas lös på klimatkrisen. En kraftfull satsning skulle både bli ett tydligt vittnesbörd och en praktisk kärlekshandling mot de 500 miljoner pingstvänner globalt som ofta redan lider av klimatkrisen.

Till nästa års sommarkonferenser önskar vi att samfundet tagit tydliga steg mot en mer hållbar rörelse, som fokuserar på vår gemensamma livsmiljö över hela världen. Det finns enorma möjligheter när vi som pingströrelse tar hotet mot vår Guds skapelse på allvar, och ställer om till en hållbar rörelse.

Läs mer | "Kristet miljövänlig" – är det möjligt?

Förslag på första åtgärder för Pingströrelsen:

Pingst bör anställa eller utse (minst) en person med ansvar för en hållbar omställning.

Pingst bör bli en drivande part i det nystartade ekumeniska nätverket Grön kyrka (www.gronkyrka.se).

Pingst bör ta fram en inspirerande hållbarhetsplan, med policydokument (inklusive skapelsevänlig resepolicy) och riktlinjer för hur lokala församlingar, centralt anställda och missionärer kan arbeta för att hålla sig inom de planetära gränserna.

Pingst bör ta fram mallar för församlingar att analysera vilka de stora energi- och utsläppsbovarna är och föreslå alternativ, för att kunna lägga insatserna där de bäst behövs.

Pingst bör ta fram riktlinjer vid inköp för att förespråka certifierade och rättvisa produkter, som har låg miljö- och samhällspåverkan och lämnar så lite avfall som möjligt.

Förslag till Nyhem och Lappis:

Lyft denna enorma rättvisefråga i flera programpunkter.

Uppmuntra till att resa kollektivt och införa linjebussar till närmaste station. Detta skulle även underlätta parkeringssituationen och möjliggöra för fler människor att besöka konferensen.

Var en förebild för en hållbar konsumtion, exempelvis kring miljö- och klimatsmart mat, och andra inköp.

Uppmuntra besökare att ta med flergångsmuggar och bestick.

Digitalisera programbladet och ge ut tryckta exemplar vid behov.

Sätt som mål att offentliggöra energianvändning och utsläpp tillsammans med de åtgärder som gjorts för att reducera dessa.

Det är dags att pingströrelsen blir ett föredöme i hur vi kan vända om och bygga ett hållbart och härligt samhälle, och göra det med Jesus i centrum och den helige Ande som vår hjälpare.

Mats Svanteman, fristående debattör

Johannes Widlund, ordförande God Jord – kristna för miljö och rättvisa

Victor Egerbo, koordinator för insamling till Erikshjälpens barnrättsarbete.

Fler artiklar för dig