Debatt

Stor bredd ryms inom SEK

Sveriges ekumeniska kvinnoråd är en bred organisation där medlemmar och medlemsorganisationer har olika åsikter och teologiska tolkningar, skriver styrelsen för SEK.

”Känner sig kristna kvinnor hemma med agendan hos generalsekreteraren i SEK?” Frågan ställdes av representanter för Nätverket för klassisk baptism (16/7) och är en av många frågor riktade till oss i Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK).

Läs mer | Problematisk feminism

I artikeln blandas Esther Kazens roll som generalsekreterare i SEK ihop med hennes privata plattform @feministpastorn. De åsikter som framförs på @feministpastorn är inte offentliga uttalanden från SEK, men däremot är SEK en organisation som har plats för den som är av dessa åsikter, lika väl som den som kommer fram till andra teologiska slutsatser.

SEK är en bred ekumenisk paraplyorganisation och bland våra medlemmar och medlemsorganisationer finns en bredd av åsikter och teologiska tolkningar. Vi kommer från olika kyrkotraditioner och har olika ämbetssyn, dopsyn och syn på mängder av andra frågor. Det hör till att vara en ekumenisk organisation och är inte ett problem för oss. Vår roll är att vara en plattform av och för kristna kvinnor, främja kvinnors röster och engagemang i kyrka och samhälle och vara en resurs för kyrkorna i frågor som rör kvinnors situation, jämställdhet och feministisk teologi.

Den kristna kvinnorörelsen och de kristna feministerna är mångfacetterade, det är omöjligt att prata om en enskild rörelse utan precis som i kyrkan finns en bredd av åsikter och strömningar. När SEK för 1,5 år sedan anställde Esther Kazen som generalsekreterare var det med full medvetenhet om hennes plattform @feministpastorn som är en av kyrkans många feministiska röster. Vi är övertygade om att vår generalsekreterares engagemang inom hennes egen plattform är en stor tillgång för en kristen kvinnorörelse som vill göra skillnad. Vi ser också att Esther Kazen visar respekt för andra kvinnors tradition och tolkning och vi har därmed stort förtroende för hennes sätt att arbeta med våra frågor och hyser aktning för hennes professionalitet som generalsekreterare i SEK.

Svaret på frågan om ”kristna kvinnor känner sig hemma med agendan hos generalsekreteraren i SEK” är alltså både ja och nej, eftersom kristna kvinnor inte är en homogen grupp med en gemensam agenda. SEK verkar både enskilt och i samverkan med samfunden för att främja kvinnors delaktighet och röst i kyrka och samhälle, och vi är stolta att visa att detta kan se ut på många olika sätt. Med ekumenisk vision och feministisk strategi fortsätter vi att verka inom och utifrån kyrkorna. Välkommen du också!

Styrelsen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Genom ordförande Helena Erkenborn

Läs även | Samfundsledare ger svar i feminismdebatt

Läs även | Meningslöst träta och leta fel hos varandra

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig