19 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Mona Nilsson: Allvarliga risker med 5G

I en debattartikel gör Lorents Landgren, Örjan Landgren och David Spjuth, en rad påståenden om 5G som är gravt felaktiga. Landgren och Landgren är teknikstudenter medan David Spjuth kommer från ett telekombolag.

Forskning visar att 5G kommer att leda till en försämrad folkhälsa, skriver Mona Nilsson.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

5G och annan trådlös teknik (4G, 3G, 2G och Wifi, radar med mera) sänder ut mikrovågsstrålning. Sådan strålning är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” av International Agency for Research on Cancer, IARC. Enligt ledande svenska och internationella experter bör strålningen betraktas som ”cancerogen för människa” i samma kategori som asbest, tobak och dioxin, det vill säga att cancereffekten är fullt bevisad.

Därtill har omfattande forskning sedan 1960-talet redovisat att mikrovågsstrålning orsakar skadliga effekter på hjärnan och det centrala nervsystemets funktion, på vår psykiska hälsa och på vår reproduktiva förmåga. Den stör vårt hormonsystem, skadar cellers DNA samt orsakar oxidativ stress i våra celler.

Detta innebär att mikrovågsstrålningen från trådlös teknik bidrar till ökad psykisk ohälsa, sköldkörtelsjukdomar och cancerförekomst. Därtill har vi vetenskaplig forskning som upprepat visar risk för degenerativa sjukdomar, exempelvis ALS och Alzheimers.

Flera hundra vetenskapsmän, samtliga verksamma på området, har begärt i en gemensam appell (emfscientist.org), mot bakgrund av visade risker, att allmänheten och läkarkåren ska informeras brett om riskerna och att människor och miljö skyddas bättre. Detta redan före 5G.

Det allvarliga vi nu står inför är att 5G leder till en massiv ökning av denna skadliga mikrovågsstrålning. De mäktiga ekonomiska intressen (de stora telekombolagen) bakom att sälja in 5G krockar med värnandet om människors fysiska och psykiska hälsa och vår miljö. Det går inte att bygga ut 5G om industri och myndigheterna medger de skadliga effekterna. Liksom tobaksindustrin och asbestbolagen gjorde en gång i tiden motarbetar de kraftfullt erkännandet av skaderiskerna för att försvara ökad försäljning. Vi som under många år arbetat med att följa forskningen och samarbetar med ledande forskare på området ser med besvikelse hur sanningen undanhålls det svenska folket.

I dag har över 240 vetenskapsmän och läkare från cirka 40 länder undertecknat 5G Appeal (5gappeal.eu). De konstaterar att den massivt ökande strålningen från 5G kan medföra allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Dessutom att det saknas forskning som visar att 5G är säkert. De vill därför att 5G-utbyggnaden stoppas. 5G innebär ett oetiskt påtvingat experiment med människors hälsa.

Sammantaget innebär dagens kunskap att 5G kommer att leda till en försämrad folkhälsa, en folkhälsokatastrof. 5G borde inte tillåtas enligt miljöbalken: En verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska stoppas (kap.2, §10).

Landgren, Landgren och Spjut gör en rad felaktiga påståenden och smutskastar de som redovisar riskerna: Vi påstås vara "årets förvillare" utan att något exempel ges på fel i vår information.

5G appeal påstås vara undertecknad av ”tusentals personer” och läkartitlarna på många av undertecknarna ifrågasätts. 5G-kritiken påstås vara ”konspirationsteori” från Ryssland etc. Vi uppmanar alla att bedöma vad som är sant och falskt. Granska vår information, läs om forskningen och forskarnas ställningstaganden.

Mona Nilsson, ordförande Strålskyddsstiftelsen

Läs även  Tystnad om farorna med 5G

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt