Debatt

Godkänns SEK:s budskap?

Det är uppenbart att Sveriges ekumeniska kvinnoråd välkomnar värderingar som är främmande för de flesta kristna samfund, skriver Nätverket för klassisk baptism i en slutreplik.

En generalsekreterare företräder och ger sin organisation ett ansikte. Det går inte att driva en åsikt i tjänsten och en motsatt på fritiden inom organisationens huvudområden. Hur skulle det se ut om Sveriges Kristna Råds generalsekreterare krävde en mer human flyktingpolitik på dagen och demonstrerade mot invandring på kvällen? Det skulle radera allt förtroende.

Vi har sett att Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) anställde Esther Kazen som generalsekreterare på grund av det hon sagt och gjort (Dagen 19 juli). Därigenom har SEK legitimerat Kazens budskap som en del av sitt eget. Ordföranden bekräftar också SEK:s uppskattning av generalsekreterarens sidoverksamhet på Instagram med över 20 000 följare.

Det är bra att SEK så tydligt beskriver att Kazens engagemang för bland annat polyamori, lösaktigt sex, aborter och Pride ”är en stor tillgång” för organisationen och att det är välkomna åsikter. Det är en viktig signal till samfunden! Vi undrar hur blockeringen av traditionella kristna i skaror på generalsekreterarens Instagramkonto går ihop med den ”respekt för andra kvinnors tradition och tolkning” som SEK har så stort förtroende för?

Instagramkontot "Feministpastorn" är visserligen fristående men ingalunda privat. Där möter vi Equmeniakyrkans utsända pastor i ämbetsdräkt som driver en slags andlig sexualrådgivning för unga kvinnor och hbtq-personer.

Hundratals unga kristna tjejer jublar hänfört i kommentarfältet över bibelutläggningar om att Gud gärna ser ett lössläppt sexualliv utan hämningar och fasta relationer. Denna sorts ”feminism” vill vi inte önska någon enda kvinna. Det är nämligen i en sådan ta-för-sig-kultur som sexuella övergrepp frodas allra bäst. Där växer en oförmåga att leva i trogna relationer och skapa stabila familjer, både för kvinnor och män. Där uppstår också en dramatiskt större mängd abortsituationer med psykiska trauman som kvinnor bär med sig hela livet. I sin hbtq-aktivism är generalsekreteraren tydlig med att hon vill skapa ”trygga rum” samtidigt som en del av de ”rum” hon gör reklam för i själva verket är rent destruktiva. Mycket av rådgivningen på ”Feministpastorn” går enligt vår mening rakt emot Nya testamentets klara undervisning och agerandet framstår som ansvarslöst.

Det är uppenbart att SEK välkomnar och uppskattar att det sprids värderingar som är främmande för vad kristna samfund traditionellt står för. Vi undrar därför över samfundens uteblivna svar på debattplats, när svaren borde vara enkla. Men kanske är de inte så enkla om klassiska värderingar tunnas ut även inom de egna leden? Samfundsledarna blir försiktiga att uttala sig utifrån själavårdsskäl. På så sätt undergrävs Jesu egna ord alltmer och kyrkoledare slutar gradvis att ta ställning. Det blir ett framgångsrikt sätt att döda församlingar på sikt. Vi efterlyser därför fortfarande samfundens svar om de känner sig bekväma med sin anknytning till SEK.

Facebookgruppen Kristna feminister vill att vi skall sluta "tjafsa" och bli ett kring det glada budskapet. De kritiserar oss för tidigare debatter i denna tidning där vi bemött tankegångar från ledande teologer om att Jesus inte behövde dö på korset för vår synd, att Jesus blev gudomliggjord av anhängarna i efterhand, samt att Jesus kanske inte alls var född genom den Helige Ande. Knappast perifera frågor inom kristen tro. Vad finns det då för glatt budskap kvar överhuvudtaget om dessa tankar får genomslag? Vad finns det då att bli ett kring? Det är tragiskt när angrepp på den kristna trons grunder framställs som bagateller som borde rymmas i en rik mångfald.

I Lukas 18:8 frågar Jesus "ska Människosonen finna tro på jorden när han kommer?". Så länge kristna "ledare" "har övergett Herren, källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten" (Jer. 2:13) vill vi fortsätta orka lyfta, avslöja och kritisera, mycket medvetna om våra egna brister och tillkortakommanden. För att visa på den sanning som Herren har givit oss kristna och som gäller ännu. Den kristna kyrkan har i 2 000 år fått kämpa för den sanna tron och läran, som Skriften allvarligt uppmanar till i 2 Tim. 4:1-5.

Aila Annala,

Kalmar

Lars-Göran Berg,

Uddevalla

Thomas Forslin,

Göteborg

Samtliga tillhör Nätverket för klassisk baptism

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig