24 september 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Erik Dufva: ”Prästkursen om islam gav mig förståelse”

Jag blir en sämre präst och teolog om jag inte förkovrar mig inom såväl exegetik, homiletik, filosofi, språk som religionshistoria med mera. Mötet med företrädare för – och kunskap om – andra religioner är en viktig del i detta, skriver prästen Erik Dufva.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Jag är en av de kyrkomedarbetare i Stockholms stift som haft förmånen att gå kursen "Allt du velat veta om Islam men inte vågat fråga". Jag är glad för den uppmärksamhet som kursen nu får och hoppas att det kan leda till att fler upptäcker den.

Jag efterfrågade kursen för att i min roll som präst, på bästa sätt, kunna utföra det uppdrag som enligt kyrkoordningen varje församling ska utföra och som Patrik Pettersson redogör för i sin debattartikel. För att göra det behöver jag ständigt öka min förståelse och kunskap om det samhälle som jag verkar i och den vardag de församlingsbor jag är satt att tjäna lever i. Sverige är i dag ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle – det är en rikedom. För att förstå och orientera mig i samhället behöver jag därför också kunskap om mina medmänniskors religiösa liv och religiösa praktiker.

Kursens utgångspunkt var de frågor som vi kursdeltagare ställde. Målet var ökad kunskap – inte samsyn. Kristendomens och islams likheter och gemensamma rötter såväl som våra olikheter och skiljelinjer fick ta plats. En Imam – i detta fall Mohammed Muslim Eneborg – har möjlighet att ge kunskap och förståelse med ett inifrånperspektiv från en av de många religioner som lever sida vid sida i Botkyrka församling där jag både lever och arbetar.

Genom den kompetens som medarbetare vid centrum för religionsdialog i Stockholms stift besitter, och genom samtal och diskussioner med andra kursdeltagare från olika församlingar i stiftet, gav Mohammeds erfarenhet såväl fördjupad kunskap som ökad förmåga att samtala om tro och liv med de församlingsbor jag möter i mitt dagliga arbete.

Jag anar att Petterssons fråga om vi som gått kursen ser oss som fullärda inom kristendomen är retorisk men jag vill svara ändå. Naturligtvis är jag inte det. Men jag tror att jag genom att ta del av andra människors erfarenhet, tro och religiösa praktik bättre kan förstå och lära om min egen. En idrottare behöver för att bli riktigt duktig såväl mångsidig som mycket specialiserad träning. Detsamma gäller oss teologer – vi behöver både bred som djup kunskap inom en rad områden. Jag blir en sämre präst och teolog om jag inte förkovrar mig inom såväl exegetik, homiletik, filosofi, språk som religionshistoria med mera. Mötet med företrädare för – och kunskap om – andra religioner är en viktig del i detta. Därför stämmer kursen väl överens med stiftsorganisationens uppdrag att stödja församlingarna i deras grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen.

Erik Dufva, präst Botkyrka församling

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt