24 september 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stockholms stift: Vi ger ingen ”kurs i islam”

För att möta det mångreligiösa samhällets verklighet behövs kunskap och erfarenhet av dialog. Därför erbjuder vi en kurs om islam för präster, skriver Helene Egnell och Sofia Nordin.

1 av 3

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Varför islamkurs för präster? Det är en rimlig fråga att ställa sig. Därför vill vi, som svar till Patrik Pettersson, berätta hur Centrum för religionsdialog i Stockholms stift arbetar, och hur vi tänkt kring kursen "Allt du velat veta om islam men aldrig vågat fråga".

Vad innebär det att vara folkkyrka i ett mångreligiöst samhälle? Det är en viktig fråga att reflektera över i Svenska kyrkans församlingar, och Centrum för religionsdialog vill på olika sätt stimulera den reflektionen som en del av stiftets främjandeuppdrag.

Läs också: Patrik Pettersson: Varför har svenska kyrkans stift islamkurs för präster?

Religionsmöten är en del av verkligheten i våra församlingar i dag. I samband med kyrkliga handlingar möter vi familjer vars medlemmar har olika religiös tillhörighet, till barn- och ungdomsverksamheten kommer inte sällan barn och unga med muslimsk eller annan bakgrund, i institutionssjälavården är religionsmöten sedan länge en del av arbetet. Många församlingar ingår i lokala interreligiösa råd och andra former av interreligiöst samarbete. I våra församlingar möter vi också de som har en fientlig inställning till människor av annan tro, främst mot muslimer, men även antisemitiska åsikter gör sig hörda.

För att möta denna verklighet behövs kunskap och erfarenhet av dialog. Från församlingarna har vi fått frågan om vi skulle kunna ordna ett tillfälle att få samtala med en imam om alla de påståenden om islam som vi konfronteras med.

Därför ordnar vi kursen ”Allt du velat veta om islam men aldrig vågat fråga” för präster och diakoner. Det är inte en ”kurs i islam”, utan just ett tillfälle att ställa frågor till en imam som vi vet kan föra ett öppet samtal om de utmaningar som islam står inför i vårt samhälle.

I ett sådant möte får deltagarna både kunskap om islam som levd religion, det en inte kan läsa sig till i kursböcker, och tillfälle att reflektera över hur vi som kristna förhåller oss till det. Vad känner vi igen oss i? Vad känns främmande? Vi får anledning att gå tillbaka till våra egna källor och fundera över de nya frågor som uppstår i mötet med ett delvis annat sätt att tänka.

Vi kommer i höst att ge kursen för tredje gången. Till våren går vi sedan vidare med att erbjuda församlingsmedarbetarna tillfälle att reflektera över relationen till judendomen. Det blir tre tillfällen att tillsammans med Jesper Svartvik och rabbin Ute Steyer fördjupa sig i kyrkans antijudiska historia och hur vi i dag kan nå en djupare förståelse av vår egen tradition genom att ta tillvara dess judiska rötter och lära av judisk texttolkning.

Till slut bör det kanske påpekas att "Allt du velat veta om islam …" är endast en av ett drygt 50-tal kurser som erbjuds av Stockholms stift, där teman som predikan, själavård och liturgi finns rikligt representerade.

Helene Egnell, stiftsadjunkt, Stockholms stift

Sofia Nordin, stiftshandläggare, Stockholms stift

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt