03 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sven Hellbom: Inte människovärdigt att M vill sänka biståndet

Allt för många i världen har inte tillgång till det som vi tycker är självklart.

Moderaterna vill sänka budgeten för biståndet så att enprocentsmålet inte längre ska gälla. De tycker att då ekonomin blir bättre kommer biståndet att öka okontrollerat och att pengarna behövs till annat samtidigt som de föreslår skattesänkningar.

Enligt M ska biståndet vara mer effektivt och inte användas som det gör nu. Det är en ståndpunkt som är värd att diskutera. Att föreslå att biståndet ges på annat sätt kan vara bra men det borde inte betyda att beloppet inte blir en procent av budgeten. M pratar om biståndet på ett sätt som att det är en utgift som vilken annan som helst. Nu är ju detta något som vi i den rika världen betalar till dem som inte har det lika bra som vi har det. En procent av budgeten har länge varit ett riktmärke för vad vi ska betala. Att leva upp till detta är en minsta anständighetsgräns som vi i den rika delen av världen behöver ha.

Att prata om biståndet som vilket anslag som helst och att det ökar okontrollerat är inte människovärdigt. Det är människor som det handlar om och visst kan biståndet kanske vara bättre men då är det bättre att komma med förslag som gör biståndet mer effektivt och bättre. Olika naturkatastrofer inträffar och de hjälporganisationer som finns visar att behoven är större än vad som betalas ut. Allt för många i världen har inte tillgång till det som vi tycker är självklart.

Visst finns det inhemska brister som borde åtgärdas men dessa får inte ställas mot varandra. Skattesänkningar löser inte dessa politiska problem. Det är viktigt att det förs en social human politik för boende i Sverige också. Men att inte vilja att en procent av budgeten ges som bistånd är inte en mänsklig politik som tar hänsyn till hur världen ser ut.

Sven Hellbom, ledamot i styrelsen för ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan)

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt