15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fel om ateisters syn på livet

Replik på ”Den politiska ateismen vill utplåna Gud” 13/9: Rune G Svenson påstår i Dagen (13 september) att Humanisterna och ”den politiska ateismen” (vad det nu är) vill utplåna Gud ur samhällsgemenskapen. Han låter även Humanisterna associeras med det Satanistiska samfundet.

Humanisterna försvarar alla människors rätt att tänka och tro som de vill. Det gör även alla ateister som jag känner. Att människor ska ha rätten att tro som de vill, innebär att kristna människor ska ha rätten att tro på både Gud och Jesus. Det innebär också att människor ska ha rätten att inte ha någon religiös övertygelse.

Svenson tycks även mena att ateism leder till att livet blir meningslöst. I så fall undrar jag på vilken grund detta antagande vilar. Hur kan Svenson ha kunskap om vad världens alla ateister innerst inne tänker om sina liv? Som ateist kan jag meddela att jag har ett liv som känns djupt meningsfullt. Jag utgår ifrån att de allra flesta människor har denna upplevelse, inklusive människor med religiös tro.

Johan Franzon

Fler artiklar från Debatt