12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ser vi Guds skyltar på livets väg?

Kan det vara så att vi föds till denna lilla planet för att prövas och att välja mellan ont och gott? Utifrån historien, med all ondska, krig och elände, förstår vi att hat och oförsonlighet har orsakat alla oerhört stort lidande.

Gud Fader visste förstås att det skulle bli svårt för oss att välja rätt. Därför sände Gud sin son Jesus Kristus för att visa oss vägen till den eviga saligheten i himmelen. Det finns säkert en paradisisk planet ”en bit bort”

Har vi svårt att läsa vägskyltarna på vårt livs knaggliga stigar? Några pekar åt avgrunden, andra åt den eviga glädjen: ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus”! (Rom 8:1 ).

Hans Wirgård

Fler artiklar från Debatt