Debatt

Vart tog predikan om ändens tid vägen?

Det är angeläget att frågan om eskatologin återigen kommer upp på dagordningen.

Foto: Andreas Joakimson

Frågan om vart eskatologin i predikan tog vägen behöver ställas och är synnerligen aktuell. Under Nyhemsveckan i år hölls ett seminarium, som leddes av Ulrik Josefsson och Pontus Tunhav. Båda har forskat om Pingströrelsen, bland annat när det gäller förkunnelsen om ändens tid och hur det ser ut på det området för närvarande.

Jag vill här stanna inför det senare området, eskatologin, denna lära är en omfattande del av Bibelns läror. Därför är det naturligt att den också utgör en stor del av underlaget för predikningar.

Nu är det dock inte så i de flesta av de svenska församlingarna och vi behöver fråga oss varför det har blivit på detta sätt. För det är faktiskt så att det har skett en radikal förändring under de senaste årtiondena, från att ha haft en naturlig och ofta återkommande plats i förkunnelsen har denna del av de olika predikoämnena, kraftigt marginaliserats.

Detta är naturligtvis olyckligt att en så omfattande lära som denna, har fått en sådan förskjuten plats.

Ett mycket enkelt konstaterande som ingen kan motsäga, är att vi aldrig levt närmare Jesu återkomst än vi gör i dag. En annan enkel slutsats blir då att denna förkunnelse skulle öka. Nu har det i vårt land, tvärtemot denna enkla logik, kraftigt minskat. Det är uppenbarat att detta inte går att få ihop.

Det är angeläget att frågan om eskatologin återigen kommer upp på dagordningen. Förkunnelse kopplad till detta ämne har mer eller mindre legat i träda. Detta har lett till att det finns stora luckor och brist på förståelse och insikt som behöver fyllas.

Det kan till och med vara så att en del inte ens ser det största av alla tidstecken, nämligen Israel och vad som sker där. I vår generation samlas nu åter judarna till det land som Gud har lovat skulle ske. Detta är ett unikt och profetisk skeende som nu går i uppfyllelse inför våra ögon efter en tvåtusenårig förskingring.

I Nya testamentet talas det om Jesu återkomst över 300 gånger – det är minst i var tjugofemte vers. Det tyder på att det är något som det ofta behöver förkunnas om.

Om denna bibliska sanning inte predikas så blir väntan och tron på Jesu återkomst en ickefråga för många. Det är en utmaning för oss som vi inte skall nonchalera.

Holger Nilsson, redaktör, Flammor – profetisk tidskrift

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig