30 november 2021

En tidning på kristen grundDebatt

”Shiamoskén i Järfälla är Irans förlängda arm i Sverige”

Den iranska regimen utnyttjar religionen för att stärka sin politiska makt, skriver Nima Rostami och Annika Braun.

ABWA, som står under Irans andliga ledare ayatolla Ali Khamenei, har ett antal aktiviteter i Sverige som är prioriterade.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Sedan maktövertagandet 1979 har den shiamuslimska diktaturen i Iran utövat ett besinningslöst förtryck av Irans befolkningen. I början av 1990-talet etablerade regimen en rad religiösa församlingar och tankesmedjor. Ahlul Bayt World Assembly (ABWA), en organisation som syftar till att sprida och stärka shiaislam och den iranska regimens makt, var en av dem. Sedan 2004 har ABWA:s verksamhet utökats och omfattar nu Europa och Nordamerika. ABWA fungerar som en paraplyorganisation, under ayatolla Ali Khamenei, Irans andliga ledare. I ledningen ingår också Hizbollahs fruktade terroristledare, libanesen Sheikh Hassan Nasrallah.

ABWA:s aktiviteter i Sverige är prioriterade. En av anledningarna är Sveriges åsikts- och yttrandefrihet med vidhängande föreningsfrihet och de generösa bidragen till trossamfund och civilsamhälle.

I september 2017 bildade regimtrogna, med svenskiraniern Mehdi Hosseini i spetsen, ett shiamuslimskt politiskt parti, Jasin. Utöver partiet har ABWA sin främsta representation i Imam Ali Islamic Center i Järfälla utanför Stockholm. Moskén åtnjuter ett årligt offentligt finansiellt stöd genom Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Detta trots att man har verifierade kopplingar till ABWA och även gång efter annan bjuder in hatpredikanter som förordar bestialisk bestraffning för bland annat homosexuella och konvertiter, helt i enlighet med sharialagar. Moskéns nuvarande imam och chef, Mohsen Hakim Elahi, väljs på ABWA:s rekommendationer och utnämns av ayatolla Ali Khamenei. Han får sin lön av ABWA men är tillsynes anställd av församlingen i Sverige.

Det är mycket anmärkningsvärt att SST fortsätter att ge offentlig finansiering och därmed legitimitet till Imam Ali Islamic Center, trots hatpredikanter och den verifierade kopplingen till ABWA. Enligt nuvarande migrationsregler avslås till exempel ansökningar om invandring till Sverige om sökanden har kopplingar till iranska statliga, militära och paramilitära organisationer. Men Mohsen Hakim Elahi, underställd den iranska diktatorn ayatolla Ali Khamenei och ABWA har i strid med utlänningslagen, beviljats uppehållstillstånd att vistas och verka i Sverige.

Att Ali Islamic Centers imam och chef har utsetts av Ali Khamenei råder ingen tvekan om. Han benämns i persisk media som Ali Khameneis representant i nordiska länder. Imamen har även tagit emot besök från iranska staten i moskén.

Denne imam har i enlighet med det iranska politiska systemet högre rang än Irans ambassadör, då han är utsänd direkt av Ali Khamenei. Moskén är den iranska regimens förlängda arm in i det svenska samhället, med uppgiften att förverkliga ABWA:s mål: att påverka svensk politik så att den gagnar den iranska regimen.

Se också Så låter ett musliskt böneutrop i Sverige

En av ABWA:s viktigaste inoffici­ella uppgifter i Sverige är att underblåsa den antisemitiska opinionen. Via de irakiska, libanesiska och afghanska shiagrupperna utrycks antisemitism. På den årliga Qudsdagen anordnas antisemitiska och antiisraeliska demonstrationer runt om i Sverige, där det ropas antisemitiska slagord dirigerade av Imam Ali moskén. Qudsdagen är en manifestation för att omintetgöra staten Israel. Även under shiamuslimers sorgemånad och särskilt under Ashuradagen anordnas en offentlig manifestation, så även i år den 7 september i centrala Stockholm. Detta är ytterst farligt eftersom Sverige står handfallen inför en sådan målmedveten och välorganiserad politisk-religiös grupp.

Den iranska regimen utnyttjar religionen för att stärka sin politiska makt, i syfte att påverka svensk politik. I Imam Ali moskéns samtliga sammankomster och arrangemang är iransk säkerhetstjänst och Qudsstyrkan i allra högsta grad inblandade. Man utnyttjar generösa regler för invandring och medborgarskap för att fritt kunna röra sig.

Sveriges regering har under decennier agerat med undfallenhet i relationen till Iran. Avsikten är att med diplomati säkra goda relationer som kan gynna svensk export. Men till ett dyrköpt pris. Man riskerar inte bara sin trovärdighet som feministisk regering, utan även att ABWA lyckas stärka sin politiska maktbas i Sverige. De svenska generösa asyl- och invandringreglerna har underlättat för den iranska shiamuslimska regimen att stärka sin närvaro. Det ger oss all anledning att vara oroliga över ayatollornas inflyttande i svensk politik. Den svenska undfallenheten inför deras politiska ambition, förklädd till religion, förstärker den oron.

Nima Rostami, advokat

Annika Braun, ordförande i Demokrativärnet

Läs även Sameh Egyptson: Finns otaliga källor – Ibn Rushd är del av Muslimska brödraskapet

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt