Debatt

Irène Nordgren: Katolsk media döljer fakta om helgonet John Henry Newman

John Henry Newman och St. John uttryckte önskemål att en gång bli begravda i samma grav.

"Sankt John Henry Newman: det första öppet homosexuella katolska helgonet?" Så löd rubriken på organisationen New Ways Ministry’s blogg den 13 oktober, samma dag som kardinal John Henry Newman helgonförklarades av påven Franciskus.

New Ways Ministry, vars motto är ”att bygga broar mellan hbtq-rörelsen och Katolska kyrkan” bildades 1977 av den katolska ordenssystern Jeannine Gramick och prästen Robert Nugent som ett gensvar på ett pastoralbrev från biskop Francis J. Mugavero i Brooklyn: ”Sexualiteten: Guds gåva”. Det var den romersk-katolska kyrkans första uttalande som offentligt innehöll ett medkännande och uppmuntrande budskap till hbtq-rörelsen. Biskopen ville hitta ”nya vägar” till hbtq-personer för att förmedla befrielse genom Kristi budskap.

John Henry Newman, var den anglikanske prästen som föddes 1801 som sedan konverterade till Katolska kyrkan och blev katolsk präst. År 1879 utnämndes Newman till kardinal av påve Leo XIII och år 2010 saligförklarades han av påve Benediktus XVI.

Newman levde i decennier tillsammans med prästkolleger i en kommunitet, som han själv hade grundat, tillhörande oratorianernas kongregation i Birmingham. Där levde bland annat också prästen Ambrose St. John. De två var oskiljaktiga som själsfränder och uttryckte önskemål att en gång bli begravda i samma grav. Ambrose St John avled 1875 och begravdes på kyrkogården i Rednal, nära Birmingham.

”Jag har alltid trott att ingen förlust skulle kunna vara jämförbar med en makes eller makas, men jag har svårt att tro att en förlust eller sorg kan vara större än min.” Så skrev Newman när St. John dog. När John Henry Newman själv avled 15 år senare blev han i enlighet med sin önskan – och krav – begravd i Rednal i samma grav som Ambrose St. John.

När det stod klart att Newman­ inom en snar framtid skulle komma att först saligförklaras och förmodligen därefter helgonförklaras tog Vatikanen beslutet 2008 att flytta hans kvarlevor till en sarkofag placerad i kyrkan tillhörande oratorianernas kongregation i Birmingham.

Anmärkningsvärt är att dessa fakta aldrig nämnts av katolsk media i Sverige, varken i samband med helgonförklaringen eller dessförinnan. Newman­institutet – som tagit sitt namn efter Newman – och dess tidskrift Signum har alltid varit angelägna att sprida detaljerad kunskap om John Henry Newmans liv och gärning men konsekvent undvikit detta.

Söker man på namnet John Henry Newman på Signums hemsida får man fram ett 70-tal artiklar men inte en enda på namnet Ambrose St. John. Den officiella katolska förklaringen till att Newmans kvarlevor flyttades från Rednal till kyrkan i Birmingham var att sarkofagen där skulle bli mer lättillgänglig för besökande pilgrimer. Men varför flyttades då inte också Ambrose St.Johns kvarlevor? Varför respekterade inte Vatikanen Newmans sista vilja att få vila i samma grav som Ambrose St. John?

Tidningen The Guardian kommenterade händelsen den 18 juli 2008 så här: ”Vatikanen beordrar att kardinal Newman skiljs från sin prästvän i deras gemensamma grav.” I Stockholms katolska stift har man valt att inte nämna omflyttningen över huvud taget för att slippa nämna Ambrose St. John och därmed slippa spekulationer om Newmans sexuella läggning. Som om en eventuell homosexuell läggning skulle vara en besvärande omständighet i samband med ett helgon. Det är allmänt känt att Newman redan som 15-åring avlade ett celibatlöfte. I det sammanhanget bör man betänka att utlevd homosexualitet var kriminaliserat i England under hela Newmans liv och belagt med dödsstraff fram till år 1861, då Newman var 60 år.

Tillbaka till New Ways Ministry. I blogginlägget den 13 oktober skriver man: "Naturligtvis kan de två männen ha varit homosexuella och haft en stark känslomässig och intim relation utan att ha varit sexuellt aktiva, precis som många homosexuella män som är präster och ordensmän i dag upprätthåller sina kyskhetslöften. Det gör dem inte mindre homosexuella. Det mest anmärkningsvärda är att de båda krävde att bli begravda i samma grav." Inskriften på graven – enligt bådas önskemål – lyder "Ex umbris et imaginibus ad veritatem", vilket betyder "Från skuggor och bilder till sanningen."

James Martin, den amerikanske jesuiten som gjort sig känd för sitt stöd till hbtq-rörelsen, twittrade om Newman dagen före helgonförklaringen: "Även om han aldrig bröt sitt celibatlöfte kan mannen som i morgon blir ett helgon ha varit homosexuell. Det är inte förtal. Newmans relation med Ambrose St. John är värd uppmärksamhet."

Irène Nordgren, leg. psykoterapeut och progressiv katolik

Läs också Katolske kardinalen John Henry Newman helgonförklaras

Fler artiklar för dig