13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi kan stå inför svåra migrationsutmaningar

Kristenheten i Europa och inte minst i Sverige behöver bli mer evangeli­serande.

I ledaren 16/10 skriver Elisabeth Sandlund: "Hundratusentals människor har de senaste dagarna tvingats på flykt i Syrien. Händelseutvecklingen går snabbt och … det är den redan hårt prövade civilbefolkningen som får bära den tunga bördan ... Balansgången är möjlig endast om medmänskligheten får fortsätta att vara ledstjärna."

Jag håller med Sandlund om att medmänsklighet är viktigt när det gäller flyktingmottagning, något svenskarna visat. Men hur länge klarar vi det med tanke på att vårt land håller på att förändras till det sämre mycket beroende på en misslyckad integrationspolitik. Vi kan stå inför svåra utmaningar de närmaste åren, med ännu större påfrestningar för vårt samhälle. Över 40 000 migranter har kommit till Grekland under årets första nio månader, och över hälften av dessa har kommit under de senaste tre månaderna, enligt nya uppgifter från International Organization for Migration (IOM). En hemligstämplad tysk regeringsrapport som läckt till tidningen Bild berättar att ”över sex miljoner migranter tros vänta i länderna runt Medelhavet för att ta sig in i Europa, och över tre miljoner till väntar i Turkiet.” Samtidigt har Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan hotat med att släppa de 3,5 miljoner flyktingar som finns i Turkiet om han inte får EU:s stöd i sin kamp mot IS i Syrien.

I FN-projektet Agenda 2030, som Sverige står bakom, framställs invandring som något högst positivt och som man räknar med kommer att öka. Artikel 29 säger: "Vi erkänner migranters positiva bidrag till inkluderande tillväxt och hållbar utveckling. Vi erkänner även att internationell migration är en flerdimensionell verklighet av stor betydelse för ursprungs-, transit- och mottagarländernas utveckling som kräver samstämmiga och omfattande insatser. Vi kommer att samarbeta internationellt för att säkerställa en säker, ordnad och reglerad migration". Det låter mycket bra men när vi ser hur verkligheten blivit är detta bara en byråkratisk skönmålning.

Den aktuella situationen visar att kristenheten i Europa och inte minst i Sverige behöver bli mer evangeliserande. Gud har inte gett upp om Sverige, och därför måste vi kristna samla oss till gemensam bön och ta Jesu missionsbefallning på större allvar.

Claes-Göran Bergstrand, Hässelby.

Läs också: Elisabeth Sandlund: Migrationssyn leder till splittring

Fler artiklar från Debatt