Debatt

Var inte rädd för ockultism – förbättra teologin om andar

Det finns en risk att vi ger den ockulta världen för stor kraft och genom det minskar Jesu befriande kraft, skriver P-O Flodström med flera.

Läran om demoner och det ockulta behöver kombineras med en rimlig bibeltolkning, god teologi om skapelsen och Guds rike samt med en sund andlig urskillning. Kristenheten har i alla tider haft ett behov av att orientera sig och särskilja Guds tilltal från det som varit en tidigare generations personliga tycke och smak. Skulle vi börja lista alla de populärkulturella uttryck det förkunnats mot från predikstolar genom åren infaller sig lätt en genant stämning. Tatueringar, frisyrer, smink, distade gitarrer, rollspel, Internet, TV, teater, film och sport – ja, listan kan göras oändlig på vad välmenande moderna fariséer genom åren brännmärkt som demoniskt och osedligt.

Ewa Gustavsson och Gunilloa Svensson ger sig i Dagen in i samtalet kring vad som är ett sunt kristet förhållningssätt till fantasygenren i allmänhet och Harry Potter i synnerhet, vilket vi undertecknare välkomnar. Vår artikel riktade sig mot det ovan beskrivna förhållningssättet, då vi menar att det förminskar Guds natur och Jesus seger på korset. Något även de båda skribenterna tycks vara eniga om. Deras primära invändning verkar snarare vara baserad på en känsla och en mycket kreativ tolkning av vår artikel. De tillskriver oss en ton de tycker sig höra(?) i en skriven text. Då det är svårt att argumentera med en subjektiv känsla väljer vi att fokusera på de tre konkreta punkter vi kunnat identifiera. Den exegetiska, den demonologiska och slutligen den litterära.

För det första anför skribenterna Matteus 6:24 som argument för en dualistisk kosmologi, något vi menar att texten inte kan tas som intäkt för. Den handlar om vad vi gör med mammon, och svaret är att ingen kan undvika kontakt med mammon, men vi kan låta bli att tjäna den avguden.

Avgudadyrkan uppstår inte för att det som dyrkas i sig är demoniskt. Tvärtom är skapelsen god. Överkänsliga samveten, som ansåg att kött offrade till avgudar bar på en bestående andlig smitta och därför inte fick ätas, var något Paulus undervisade om (1 Kor 8). Köttet i sig var alltså helt neutralt. Återigen kommer det an på vår attityd.

För det andra, antyder Gustafsson och Svensson att det som underbygger deras hållning är personliga erfarenheter av att ha konfronterats med och befriat människor från demoniskt betryck. Underförstått saknar vi å vår sida sådana erfarenheter. Utan att gå in på detaljer kan vi säga att detta är helt fel. Också i vår krets finns det flera tydliga erfarenheter av direktkontakt med demonisk makt, inklusive regelrätt befrielsebön. Vi vill helt enkelt att denna tjänst ska omges av en bättre teologi. Det här är ett område där personliga erfarenheter ofta fått leda till spekulativa läror och dålig exeges. Bibeln behöver vara vårt rättesnöre och då får den inte tolkas hur som helst.

För det tredje, hävdar vi inte att demoner inte existerar eller att den andliga världen inte är verklig. Men det finns en risk att vi ger den för stor kraft och genom det minskar Jesu befriande kraft.

Läs mer Gud är mycket större än häxorna i Harry Potter

Vad gäller böcker om ockultism som getts ut med anledning av Harry Potter kan nämnas att Salomos sju nycklar samt den svarta bibeln båda hävdar sig vara det sanna sättet att tolka Bibeln på. Det vill säga, hur man gör ockulta ritualer utifrån Bibeln. Så om vi ska förbjuda Harry Potter måste vi också förbjuda Bibeln utifrån argumentet att en annan bok använder sig av boken som grund för ockultism.

Enligt Gustafsson och Svensson finns det inga vita häxor. Här skjuter deras argument vid sidan av målet. Samtidigt som man behöver möta människor som är engagerade i det ockulta där de själva står och lyssna till deras intentioner, pläderar vi inte för någon god ockultism. Vad vi säger är att ingen ska se det ockulta där det inte finns.

Vi återkommer till vårt huvudbudskap från vår första artikel. Tillskriv inte döda ting; stenar, växter, avbilder av människor och djur en makt som de inte har. Gläd dig människa du är friköpt, ormens makt är krossad och demonerna har ingen makt över dig. Du har i din identitet som Guds älskade barn fått rätten att beordra befrielse från de onda andemakterna i Jesu namn. Amen.

P-O Flodström, apologet (Pingst)

Lars Gunther, pastor (Equmeniakyrkan)

Daniel Jansson Brask, präst (Svenska kyrkan)

Joachim Elsander, pastor (Evangeliska frikyrkan)

Läs mer "Det finns ingen feel good-ockultism – vi behöver vakna"

Fler artiklar för dig