27 november 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Daniel Röjås: Därför är det viktigt att du som kristen går i kyrkan

Även om man inte blir kristen bara genom att besöka en gudstjänst är det ett naturligt uttryck för att vara en kristen, skriver Daniel Röjås.

I en tid då gudstjänstlivet på många håll är på tillbakagång behöver vi påminna oss om att fira gudstjänst regelbundet, skriver Daniel Röjås. Bilden: Filadelfiakyrkan i Stockholm innan renoveringen påbörjades.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

När jag växte upp i frikyrkan hörde jag ibland appeller som ville klargöra hur man egentligen blir en kristen genom att betona vad det inte handlade om. Ofta betonade man att man inte blir en kristen genom att gå till kyrkan, lika lite som du blir ett flygplan genom att bo i en hangar, eller en hamburgare genom att gå in på McDonalds. Jag tänker att vi kanske mitt i vår iver att kommunicera vad tron handlar om ibland gick bort oss och missade en viktig poäng i kristen tro. Även om du inte blir kristen bara genom att besöka en gudstjänst är det ett naturligt uttryck för att vara en kristen att man regelbundet går på gudstjänst.

I en tid då gudstjänstlivet på många håll är på tillbakagång och gudstjänstbesöket allför lätt förhandlas bort bland alla våra prioriteringar, skriver jag i boken”Helt liv” (David Media) om goda skäl att fira gudstjänst regelbundet.

Gud kallar oss att fira gudstjänst. Författarna till "Söndag – gudstjänst i en ny tid" skriver: "Kanske tänker vi att målet med uttåget ur Egypten var frihet och ett eget land, men det Mose på Guds befallning säger till Farao är: 'Släpp mitt folk så att de kan hålla högtid i öknen!' (2 Mos 5:1, Folkbibelns översättning). Berättelsen om uttåget ur Egypten handlar om hur hebréerna genom att få lag och land blir ett folk. Men allt detta omgärdas av gudstjänsten. Gudstjänsten är det första och det främsta i deras identitet som Guds folk. De är ett folk som är vänt mot Gud, ett folk som tillber Gud."

Personligen är jag väldigt förtjust i fester och högtider och letar gärna efter orsaker att ställa till med kalas. Frågan är då vad det är som egentligen firas när vi möts till gudstjänst? Mitt svar blir: En rätt firad gudstjänst där ordet förkunnas, gåvorna delas och tillbedjan stiger från våra hjärtan är en rätt och rimlig respons på Guds handlande i tid och rum till frälsning för en hel värld!

Vår ledare gjorde det regelbundet. "Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade…" (Luk 4:16). Jesus exemplifierar den goda vanan att regelbundet söka sig till "Guds hus". I mitt liv finns det mycket jag gör nästan automatiskt för att det har blivit en vana. Jag borstar till exempel tänderna morgon och kväll, inte för att jag plötsligt känner för det utan för att jag tidigt fick veta att det är viktigt av mina föräldrar. En vana som också fick stöd av "fluortanten" som besökte min klass i grundskolan och inskärpte vikten av tandborstning medan vi kollektivt fick gurgla oss med fluor ur platsmuggar. Forskning har visat att vi behöver etablera goda vanor över tid så att det sätter sig i kroppen och blir en del av våra liv.

Bibeln uppmanar oss att mötas regelbundet. "Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig" (Heb 10:25). Kan det vara så att de första kristna var så medvetna om det tryck de levde under i en på många sätt hednisk kultur att de väldigt konkret, genom sitt exempel och sina skrifter ger oss ett handfast råd att regelbundet fira gudstjänst.

Du är ett föredöme för andra. Genom att regelbundet prioritera gudstjänstgemenskapen visar du andra att det är viktigt. Människor tar mer efter vad vi gör än vad vi säger. Det finaste andliga arv vi kan ge till nästa generation är att med våra liv visa att den kristna gemenskapen värderas högt. Här behöver vi hjälpas åt att göra gudstjänsten angelägen för alla åldrar och skapa utrymme för så många som möjligt att bli en del av gemenskapen.

Du är med och bygger Guds församling. Låt oss alla ställa oss inför några viktiga och rannsakande frågor: Hur skulle församlingen se ut om alla gick så lite eller så mycket till kyrkan för att fira gudstjänst som du och jag gör? Hur blir vi en miljö för nya människor om inte vi själva är på plats?

Jag minns en ledarsamling i Filadelfiakyrkan i Stockholm när jag jobbade där då en ledare ställde frågan: ”Är du en termometer eller termostat?” Han förklarade sin fråga med att beskriva skillnaden på människor som går runt och tar tempen på olika sammanhang, som ställer diagnos på allt som borde vara annorlunda, men som själva inte bidrar till någon förändring till det bättre. Sedan fortsatte han med att beskriva de människor som är som en termostat och som är med och bidrar till utveckling genom att sprida värme och höja temperaturen omkring sig.

Tänk om vi ärligt skulle ställa oss denna fråga: Hur bidrar jag till atmosfären i den lokala församling som finns där jag bor? Tänk vad som skulle kunna hända om vi alla bestämde oss för att göra det till en god vana att gå till kyrkan och regelbundet fira gudstjänst!

Daniel Röjås, pastor och författare till boken "Helt liv"

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt