Debatt

Upprörande angrepp mot palliativa vården

Dagen skriver den 26 november på nyhetsplats om hur tre riksdagspartier på mycket kort tid vänt i fråga om dödshjälp.

Sedan tidigare har endast MP velat att saken ska utredas men nu har även M, SD och L tagit beslut om en sådan utredning. Enligt min mening är detta mycket oroande. Utredning är väl alltid första steget mot ett genomförande?

Per Ewert, direktor för den kristna tanke­smedjan Claphaminstitutet, tycks dock, enligt artikeln, inte vara så oroad. Han menar att motstånd fortfarande finns bland politiker.

Jag är gammal nog att minnas när fri abort röstades igenom i riksdagen. Det var då fortfarande motstånd i den frågan. Centerpartiets dåvarande partiledare Torbjörn Fälldin liksom Moderaternas Gösta Bohman röstade emot, men det hjälpte inte (detta var innan KD satt i riksdagen).

Enligt Berit Hasselmark från föreningen Rätten till en värdig död, kommer motståndet mot dödshjälp från fyra P:n: präster, pressen, politikerna och den palliativa vården. Att kristendomen är föremål för förakt från dem som vill riva ner klassiska etiska värden är inget nytt eller förvånande. Pressen och politikerna är jag rädd för att de snart har blivit "omvända". Men när den palliativa vården angrips, då tycker jag det är upprörande! När lobbyisterna för dödshjälp till äventyrs fått sin vilja igenom, är det sedan den palliativ vården som ska ifrågasättas? Kanske tacksamt för politikerna? Den kostar ju.

Roland Persson, diakon, Hyssna

Fler artiklar för dig