Debatt

Liberalerna: Oseriöst om frivillig dödshjälp

Jag önskar ärliga svar av Forsberg och Oscarsson om vilka debattörer som pekar ut grupper som det vore sanktionerat för staten att döda, skriver Barbro Westerholm, Liberalerna.

Det finns grupper av funktionshindrade som har ett seriöst intresse att diskutera frivillig dödshjälp, eftersom även dessa löper risk att få obotliga, dödliga sjukdomar, skriver Barbro Westerholm.

Många inlägg i debatten om frivillig dödshjälp är seriösa och faktabaserade. De erkänner den palliativa vårdens tillkortakommanden och vården av obotligt sjuka och döende i livets slutskede som ett samhällsproblem. Linus Forsbergs och Mikael Oscarssons artikel "Svaga drabbas av dödshjälp" (Dagen 3 december) tillhör inte denna respektingivande och ärliga kategori. Så här vilseledande skriver de i sin artikel:

”Förespråkarna av dödshjälp pekar ofta ut gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning som sådana som skulle kunna ha intresse av detta. Frågan vi måste ställa oss är vad följden blir av att staten pekar ut befolkningsgrupper som det vore sanktionerat att döda.”

Läs mer Svaga drabbas av dödshjälp

Vilka är dessa? Jag önskar ärliga svar av Forsberg och Oscarsson på vilka namngivna debattörer de syftar på: "förespråkare av dödshjälp pekar ofta ut gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning". Vilka debattörer har förespråkat att "staten pekar ut befolkningsgrupper som det vore sanktionerat att döda"?

Sådana anklagelser utgör bottennapp i en viktig och seriös diskussion.

Vidare skriver de, helt felaktigt, att “Internationell erfarenhet visar att införande av dödshjälp är ett sluttande plan”. Delstaten Oregon i USA har längst erfarenhet i hela världen av frivillig dödshjälp, mer än 20 år. Här tar patienten själv ett av läkare förskrivet läkemedel. Forskning där har visat att i genomsnitt är det 0,2 procent (det vill säga 2 av 1 000 avlidna!) som under de senaste 20 åren har erhållig frivillig dödshjälp. Det innebär att 998 personer av 1 000 avlidna INTE fick dödshjälp. Om Oregonmodellen omsätts till svenska förhållanden – skulle det kanske motsvara 200 till 400 obotligt sjuka och döende, där den palliativa vården inte räcker till.

I USA är det nu åtta delstater som har lagstiftning som motsvarar Oregonmodellen. Det innebär att cirka 22 procent av USA:s befolkning lever i delstater där MAID (”Medical Assistance In Dying”) är lagfäst rätt. Samtidigt vill vi i Sverige inte ens ha kunskap om problemen då riksdagen fortfarande vägrar utreda frågan!

Läs mer Fyra partier har ändrat sig om aktiv dödshjälp

Det finns grupper av funktionshindrade som har ett seriöst intresse att diskutera frivillig dödshjälp, eftersom även dessa löper risk att få obotliga, dödliga sjukdomar (cancer, ALS et cetera) där den palliativa vården inte räcker till. I England finns DADID – "Disabled Activists for Dignity in Dying" – som skriver:

”Det är dags för kampanjgrupper för funktionshindrades rättigheter övergår till en neutral hållning i frågan om läkarassisterat dödshjälp. Vi anser att de organisationer som företräder funktionshindrade bör återspegla synen hos alla funktionshindrade, både de som stöder och de som motsätter sig en förändring. För närvarande motsätter de sig bara en förändring – de ger ingen röst till dem av oss som stöder förändring. I en nyligen genomförd undersökning, som frågade 1 036 funktionshindrade personer om deras uppfattning, konstaterades det att:

46 procent ansåg att grupper för funktionshindrades rättigheter bör vara neutrala i fråga om läkarassisterad dödshjälp.

36 procent ansåg att grupper för funktionshindrades rättigheter borde stödja läkarassisterad dödshjälp

8 procent ansåg att grupper för funktionshindrades rättigheter borde motsätta sig dödshjälp.”

Läs mer Joakim Hagerius: Viktigt nej till barmhärtighetsmord

Dessa ofta förbisedda och negligerade uppfattningar från just funktionshindrade visar insikten om att den palliativa vården inte klarar allt. De ärligaste palliativläkarna bekräftar detta. Nyligen publicerades ett närmast sensationellt uttalande av ordföranden för The British Pain Society doktor Arun Bhaskar som i The Guardian skrev följande:

”Nya data motsäger argumenten att bättre tillgång till palliativ vård gör dödshjälp överflödig. Den verklighet vi måste acceptera är att en betydande minoritet av obotligt sjuka har ett lidande som inte kan kontrolleras, inte ens med palliativ vård i världsklass.”

Notera särskilt att han skriver ”... inte ens med palliativ vård i världsklass.”

Men vi har närmare auktoriteter i Skandinavien. Den finske nestorn inom hospicevården doktor Juha Hänninen skrev i en artikel i Dagens Medicin i somras: ”Frivillig dödshjälp bör vara en integrerad del av palliativ vård”. Hänninen förtydligar sin inställning med orden ”om vi integrerar läkarassisterad, frivillig dödshjälp i den palliativa vården så skulle döende patienter få den bästa möjliga palliativa vården. Skälet är att den konventionella palliativvården faktiskt inte klarar alla döende patienters plågor. Vi måste vara ärliga och erkänna detta faktum så att döendet blir värdigt i livets absoluta slutskede när allt hopp är ute.”

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Läs mer Liberalerna vill utreda aktiv dödshjälp

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig