Debatt

Merzek Botros: Bara Jesus kan ge hopp i dag

I en mörk värld behövs lärjungar som presenterar Jesu sanna budskap. Att han är ljuset som läker alla psykiska, fysiska och andliga sjukdomar, skriver Merzek Botros.

Ljuset har kommit! Jesu födelse kom med hopp och frälsning för hela världen. Han var en välsignelse för alla som mötte honom och var också källan till hoppet i samhället han levde i.

Jesus föddes i en tid när avgudadyrkan och hednisk tro var utbredd. Samtidigt spred sig även en förvrängd filosofi, moralen var korrumperad och diktaturen var den främsta samhällsformen. Människor gick emot Gud vilket gjorde att Gud inte längre uppenbarade sig och även uppenbarelser av änglar minskade. Gud sände inte längre profeter för att vägleda människor. De judiska ledarna och skriftlärda tolkade Guds heliga skrift utifrån sin egen önskan och avvek därmed från den rätta vägen. De judiska ledarna bestod av skriftlärda och överstepräster och Israels Gud kallade dem för vilseledande vägledare, då de ledde folket vilse (Jes 9:16).

I detta mörker uppenbarade sig vår Herre Jesus Kristus, för att vara ett ljus för världen. Han kom för att välsigna, undervisa och vara en förebild för människor. De skulle sedan följa i Hans fotspår. Det fanns människor som fruktade och älskade Gud, och tack vare Jesu ljus i deras liv spred sig också dessa människor som upplysta facklor. Dessa var bland andra jungfru Maria, Johannes döparen, Symeon, Hanna (Fanuels dotter) med flera. Trots mörker och korruption ser vi i verkligheten att det inte finns något som hindrar Guds Ande från att vara verksam.

Gud lämnar inte sina utförda verk utan vittne. I varje generation är det nödvändigt att det finns någon som Noa som profeterade om översvämningen. Under Jesus tid på jorden fanns det många som vittnade om hans under. Det sägs att Jesus vandrade runt i hela Gali­leen, undervisade i synagogor och predikade evangelium. Han botade människors sjukdomar och svagheter. De som plågades av olika åkommor vände sig till honom och han helade dem.

Jesus sa till folket: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila” (Matt 11:28). Han kom för att trösta dem som har förkrossade hjärtan, utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna och trösta alla sörjande (Jes 61:1–2). Han gav hopp för dem som inte hade något hopp och hjälp till dem som inte hade någon hjälp. Han omfamnade dem som var utstötta. Några exempel på dessa var skatteindrivare och syndare. Skatteindrivaren Sackaios, tog emot Jesus i sitt eget hem. Människorna undrade hur Jesus kunde gästa en sådan person och fick svaret: ” I dag finns det frälsning för detta hus. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat" (Lukas 19:7–10). Jesus sa: ”Det är inte de friska som är i behov av läkare, utan de sjuka. Ty jag kom inte för att kalla de rättfärdiga, utan syndare till omvändelse” (Matt 9:9–13).

Jesus förbarmade sig även över kvinnorna som levde i synd. När de skriftlärde och fariséerna ville stena en syndig kvinna till döds, sa Han till dem: "Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne" (Joh 8:7). Sedan vände Han sig till kvinnan och sa: "Gå, och synda inte mer."

På samma sätt förbarmade sig Jesus över Maria från Magdala, som Han fördrev sju onda andar från. (Luk 8:2). Efter detta blev hon en av dem som följde Jesus. Likaså förbarmade sig Jesus över en kvinna som hällde sin dyrbaraste olja på Jesus fötter och torkade dem med sitt hår. Denna händelse förargade många. Då sa Jesus till dem: ”Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid” (Joh 12:7).

Likaså visade Jesus barmhärtighet över barnen som han kallade till sig och välsignade. Han förstärkte kvinnornas och syndarnas moral och öppnade på så sätt även hoppets dörr för alla nationer och inte bara för det judiska folket.

På den tiden ville judarna inte beblanda sig med andra folkslag eller ha något med dem att göra. Men Jesus accepterade de vise männens gåvor och Han berömde tron hos den officer som hade begärt helande för sin tjänare. Om officeren sa Jesus till judarna att det inte fanns någon annan i hela Israel med denna typ av tro. ”Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför” (Matt 8:11–12).

Vår värld är i dag i ett stort behov av genuina lärjungar, som verkar för det goda och presenterar Jesus sanna budskap som läker alla psykiska, fysiska och andliga sjukdomar. Detta är Jesus!

Merzek Botros, pastor

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig