Debatt

Tidigare medlem: Mormonkyrkan är inte en kristen kyrka

De tillber en annan Jesus än Bibelns.

1 av 2
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I inlägget påpekar skribenterna rätten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att bli benämnd med sitt namn. Detta namn fastställs år 1838, efter diverse namnbyten. Namnet återfinns i en av kyrkans heliga skrifter, Läran och Förbunden kapitel 115.

Tidigare arbetade denna organisation hårt för att marknadsföra ordet ”mormon” i diverse kampanjer. Inte minst i London där jag för fem år sedan såg stadens dubbeldäckare med stora reklamskyltar som förkunnade begreppet.

Skribentens oro för att namnet mormon är föraktfullt och fördomsfullt är överdriven. Vad gäller fördomar bekräftar kyrkan numera att det som medlemmar tidigare betraktade som elakt förtal, faktiskt är dokumenterad historia. Som exempel kan nämnas tillämpning av polygami och tillkomsten av Mormons Bok. Vi talar här om en organisation som har ett stort politiskt och finansiellt inflytande. Kyrkan är en betydelsefull ekonomisk aktör i flera branscher.

De problem Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga idag brottas med är snarare interna identitetsproblem än omvärldens uppfattning. Man vill så gärna vara en del av den kristna gemenskapen, det märks också i inlägget. Men det blir motsägelser eftersom rörelsen bygger på uppenbarelse från Gud där Jesus delgav Joseph Smith att kristna bekännare är hycklare och deras kyrkor en styggelse. Den kyrka Joseph Smith grundade sägs vara den enda sanna kyrkan.

De frågor som borde avgöra om man talar om olika religioner borde vara ”Vem är Gud?” och ”Vad ger frälsning?”

Vem är Gud? Joseph Smith ger ett uppseendeväckande svar. Gud är en upphöjd människa.

Vad ger frälsning? Upphöjelse är det yttersta målet för en sista dagas helig, att själv bli Gud. Detta kan endast uppnås genom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas olika sakrament såsom dop och tempelritualer samt genom lydnad till kyrkans alla påbud. Det är inte samma svar som den kristna tron ger.

Trots olikheter är de övergripande svaren för kristenheten gemensamma. Jesus är Herre. Av nåd erhålls frälsning genom tron, inte på grund av förträfflighet och gärningar. Så lyder inte budskapet från Salt Lake City.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en färgstark företeelse. Vi har något att lära om organisation, om offervilja och sammanhållning. De har rätt till sitt namn men det känns desperat att försöka utplåna ett så etablerat begrepp som mormon.

Efter fyrtio år som mormon blev jag kristen för elva år sedan. Jag tänker med tacksamhet och kärlek tillbaka på allt jag fick hos de sista dagars heliga. Det blev dock slutligen oundvikligt att medge att det är en annan Jesus man tillber än Bibelns.

Christina Hanke, lärare och ekonom, medförfattare till boken "Sökte sanning fann tvivel"

Läs också ”Vi vill inte kallas 'mormoner' längre”

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig