Debatt

Vi ger Martin Luther king-priset till Extinction Rebellion med stolthet

Årets Martin Luther King-pris ges till en klimatrörelse som är en förebild i gemenskapens styrka över individualismen, skriver representanter för priskommittén.

1 av 4

Stefan Swärd ifrågasätter i Dagen metoder och idéer av klimatrörelsen Extinction Rebellion som är mottagare av årets Martin Luther King-pris. (Stefan Swärd: Märkligt att ge pris åt extrema Extinction Rebellion)

När vi på måndag den 20 januari delar ut priset till Extinction Rebellion Sverige gör vi det med stolthet och med Martin Luther Kings gärning i minnet. Vi ser hur årets prismottagare, liksom King, är modiga, beredda att offra mycket av sig själva och att vara provocerande för sin samtid för att genomdriva förändring som är till gagn för alla.

Årets pristagare är fredlig och inkluderande i sina metoder samt håller en låg tröskel för engagemang och lyckas få människor att känna sig del av förändringen de vill se i världen.

Vi ger priset till den svenska grenen av Extinction Rebellion och inte till den globala rörelsen som Stefan Swärd skriver. En metod som Extinction Rebellion Sverige lyfter fram är civil olydnad. Att som Swärd vända sig mot metoder som innefattar störande av den allmänna ordningen genom civil olydnad blir i sammanhanget något historielöst. Priset som vi delar ut namnges inte efter Martin Luther King av en slump, utan det är ett fullt medvetet val för att erkänna och synliggöra positiva ickevåldsmetoder som syftar till ett mer rättvist, inkluderande och hållbart samhälle.

Medborgarrättsrörelsen i USA förde sin kamp med stora personliga risktaganden. Många av metoderna som användes ledde till arresteringar och fängelsestraff, för att inte nämna utbredda trakasserier, misshandel och som i Martin Luther Kings fall, mord. Att samma rörelse under sin verksamma tid målades ut som en extrem och farlig rörelse vet vi alla men historien har skapat ett annat narrativ om dem som få personer i dag skulle ifrågasätta. Historien har frikänt alla fängslade aktivister och erkänt dem för sin ovärderliga gärning för att skapa ett mer rättvist samhälle för alla, oavsett hudfärg, ålder, kön och ursprung. Aktivisterna i Extinction Rebellion Sverige är medvetna om att deras handlingar är obekväma för många människor men de är fullt beredda att stå till svars för dem samtidigt som de tar ansvar för hela mänskligheten och skapelsen.

Demokrati handlar inte bara om allmänna val vart fjärde år till parlamentariska församlingar. Demokrati är mer levande och dynamiskt än så och förutsätter engagerade människor och ett aktivt deltagande civilt samhälle som visar att en bättre värld är möjlig. I Sverige förvaltar vi en rik tradition av folkrörelsearbete där kyrkor, församlingar och föreningar aktivt har påverkat politiken i olika frågor och som har varit avgörande för att skapa den öppenhet vi tar för given i dag. Tillgången till våra gemensamma institutioner och folkvalda beslutsfattare är något vi behöver vårda och ständigt vaka över som medborgare och organisationer.

Den skadegörelse som debattören tar upp från protesterna i London är inte förenlig med Extinction Rebellion Sveriges principer och på inget sätt talande för rörelsen. Händelserna ledde till mycket diskussion om vad som är acceptabelt eller ej inom rörelsen.

Stefan Swärd tar upp en av de många grundarna Roger Hallam som kommenterade Förintelsen i en intervju i den tyska veckotidningen Die Zeit. Han är en av 170 grundare som medier felaktigt tagit för talesperson, men det finns ingen officiell talesperson inom Extinction Rebellion. Såväl andra grundare och som den svenska grenen har tagit avstånd från Hallams uttalande. Som ibland är fallet med olika aktivister verkar Hallam bara kunna se till sin egen fråga och är så fokuserad av uppmärksamheten kring den att han förminskar andra frågor.

Att Extinction Rebellion försöker väcka uppmärksamhet kring en annan i framtiden potentiell massutrotning, nämligen klimatkollapsen, ser vi som ett uttryck för tanken att de fruktansvärda övergrepp som har begåtts mot folkgrupper i historien, aldrig ska få upprepas. Vi tar avstånd från att relativisera Förintelsen. Enligt uppgifter från den svenska grenen av Extinction Rebellion har de endast varit i kontakt med Roger Hallam vid ett tillfälle 2018. Roger Hallam har ingen del i organiseringen av arbetet i Sverige.

Extinction Rebellion är en ledarlös rörelse som inte rättar sig efter vissa förgrundsgestalters tankesätt i handling. Fredliga strategier finns i rörelsens DNA som en kärnprincip som inte går att rucka på.

Gud har anförtrott oss alla ett särskilt ansvar att värna naturen och skydda skapelsen. Världen behöver fler fredliga rörelser som ger möjlighet att kanalisera engagemang över klimatkrisen och världens orättvisor. Årets Martin Luther King-pris ges till en klimatrörelse som är en förebild i gemenskapens styrka över individualismen.

Företrädare för de arrangerande organisationerna i priskommittén för Martin Luther King-priset:

Jenny Dober, Equmeniakyrkan

Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen

Karin Wiborn, Sveriges kristna råd

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig