16 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ruth Nordström: Ta strid för den kristna värdegrunden

Sverige behöver kristna ledare som tar strid för den kristna värdegrunden, även när det innebär att utmana det politiskt korrekta etablissemanget.

Förra veckan överlämnades utredningen med förslag om nya regler för religiösa friskolor till utbildningsminister Anna Ekström (S). Direktivet var tydligt: Skaffa fram det underlag som behövs för att stoppa nyetablering av konfessionella skolor. Trots att utredningen och rapporten "Religionsförbud i skolan" visar att ett etableringsförbud för konfessionella skolor inte är förenligt med EU-rätten och Europakonventionen, eftersom de starka skäl som krävs för att inskränka näringsfriheten och utbildningsfriheten inte har presenterats, vill regeringen ändå stoppa religiösa friskolor. Därtill vill de göra det i princip omöjligt för de existerande skolorna att utöka eller förändra sin verksamhet.

Den politiska ideologin kör alltså över juridiken. Vi såg samma scenario för några år sedan när barnmorskan Ellinor Grimmark förlorade en utlovad anställning som barnmorska och nekades mänskliga rättigheter som samvets­frihet och religionsfrihet. Professorn i arbetsrätt Reinhold Fahlbeck, konstaterade krasst i en artikel om EU-rätt och arbetsrätt: "Politiken vann, juridiken förlorade i barnmorskemålet"

Förslaget att stoppa religiösa friskolor rör den grundläggande mänsklig rättigheten utbildningsfrihet, där Europakonventionen slår fast att staten ska säkerställa "föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse".

Den nu gällande läroplanen för den svenska skolan slår fast att värdegrunden i Sveriges skolor ska förmedlas ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. Hur skall denna värdegrund förmedlas i svensk skola när lagen förbjuder konfessionella inslag i utbildning och undervisning?

Sverige är världens näst mest sekulariserade land där sekularism upphöjs till överordnad norm. Men är sekularism verkligen neutralt? Europadomstolen har i en dom i det uppmärksammade "krucifixfallet" från högsta dömande instans slagit fast att sekularism är också är en "filosofisk övertygelse", det vill säga en "tro", och som sådan är inte sekularism "neutral", vilket gav Italien rätt att ha kristna krucifix i varje klassrum.

Den kristna värdegrunden har påverkat det västerländska samhället i mer än tusen år och format svenska lagar, kultur, traditioner och högtidsfirande. Sverige behöver kristna ledare som tar strid för den kristna värdegrunden, även när det innebär att utmana det politiskt korrekta etablissemanget.

Ruth Nordström, chefsjurist, Skandinaviska människorättsjuristerna

Läs mer Förslag: Från 2023 får inga nya kristna friskolor startas

Den här debattartikeln är del av en serie där skribenterna formulerar en utmaning för kristenheten 2020.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar