Debatt

Clive Adams: Bristen på samtal om tro ger psykisk ohälsa

Frälsningsarméns ledare för Sverige vill utmana kristna att ta ledningen för att driva frågan om det existentiella perspektivet som en självklar del av att vara människa.

Det sekulära samhällets neutralitet är en myt. När det gäller livsåskådning är det omöjligt att vara neutral. I stället medför strävan efter neutralitet att man tappar det existentiella perspektiv som gör människan till människa.

Jag tillträdde som Frälsningsarméns ledare i Sverige i januari 2018. En sak som har slagit mig är hur högt svenskarna värderar begreppet neutral. Strävan efter neutralitet är allmänt rådande inom barnuppfostran och skolundervisning, och förekommer även i kyrkliga sammanhang. En inte-religiös livsåskådning betraktas som den neutrala utgångspunkten. Alltför ofta likställs detta med ateism. Man missar att ateism också är en trosinriktning, en filosofisk ståndpunkt, en livsåskådning – på samma sätt som att det som kallas religion är det. Att inte tro på en Gud är inte att vara neutral.

Sveriges neutralitet blev en viktig fråga under andra världskriget då det handlade om att ställa sig vid sidan av kriget och undvika att ta ställning för någon krigsmakt. Men begreppet neutral kan inte på ett meningsfullt sätt överföras till existentiella frågor. Man kan inte avstå från att ha en livsåskådning.

Här i Norden har majoriteten av oss det så bra när det gäller den materiella standarden. Ändå är den psykiska ohälsan mer utbredd och antalet självmord högre än till exempel i mitt hemland Sydafrika, där levnadsstandarden är så mycket lägre. Jag tror skillnaden beror på att Sverige försöker tona ner det existentiella perspektivet.

Ju mer vi tränger bort de existentiella frågorna, desto mer kommer vi få se en ökning av den psykiska ohälsan och av samhällsproblem som ensamhet, våld, rotlöshet och utanförskap.

För Frälsningsarmén är tron på Bibeln som Guds ord grunden för all den hjälpverksamhet vi driver. Vi betraktar människan som en helhet, med behov som inte bara är fysiska och psykiska utan även existentiella.

Jag vill därför utmana den kristna kyrkan att ta ledningen för att driva frågan om det existentiella perspektivet som en självklar del av att vara människa. Oavsett trosinriktning behöver vi erkänna att alla människor är existentiella varelser. Som existentiella varelser har vi alla en livsåskådning och kan därmed inte vara neutrala.

Jag och Frälsningsarmén står för det vi tror på. Vi tror på Jesus Kristus som Guds son och personlig frälsare. Vi tror att i honom finns vägen till sann upprättelse och svaren på livets stora frågor. Genom att uppmärksamma det existentiella perspektivet och ärligt dela med oss av det vi tror på kan vi ge de upp­växande generationerna en fast grund att stå på.

Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland

Den här debattartikeln är del av en serie där skribenter fått i uppdrag att formulera en utmaning för kristenheten 2020.

Fler artiklar för dig