Debatt

Linnea Widén: Prioritera att helga vilodagen varje vecka

Vårt samhälle skulle förändras om vi praktiserade vilan, för vilodagen bryter ekorrhjulet och tar oss ständigt tillbaka till default-läge.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050

Vi lever i en tid där många håller ett unikt högt tempo, sett ur ett historiskt perspektiv, samtidigt som vi är dåliga på att vila och återhämta oss.

Nu hörs upprop om hur exempelvis de smarta telefonerna har ockuperat våra sinnen, stjäl våra mikropauser och förhindrar vår återhämtning. Man skulle även kunna tillägga att en ofta använd smartphone omintetgör möjligheten att be ofta till Gud, eftersom andra röster ständigt får förtur.

Stress och andlighet har alltid varit en svår kombination. Kristen tro är tydlig med att det är i stillheten som Gud når fram till oss. ”Lugn! Besinna att jag är Gud” står det i Psaltaren.

Kristna tror på en Gud som talar genom den stilla susningen och som föredrar att vi "sitter vid Jesu fötter" och lyssnar – i stället för att pricka av våra to do-lists.

Men trots det skiljer sig inte kristenhetens livsstil nämnvärt från resten av det svenska samhället. Det är ett faktum att många lever i ett varvtal som inte är hälsosamt ur ett andligt perspektiv.

Ett sätt att förändra sitt livstempo är att utnyttja erbjudandet om en vilodag. I det svenska samhället märks knappt någon skillnad på vardag och söndag. Det finns alltså ingenting som påminner oss om att behandla vilodagen annorlunda. Vi behöver ta tag i det själva.

Jag tror att vårt samhälle skulle se annorlunda ut om många började använda vilodagen, eftersom det händer någonting i en människa som ”drar ut jacket” en dag i veckan. Om vi låter bli att använda vilodagen för att komma ikapp och beta av tvättkorgen och i stället unnar oss lyxen att bruka dagen så som den är tänkt, för vila och gemenskap med människor och med Gud, så förvandlas vi.

Vilodagen är som en elsäkring som skyddar oss från att bli överbelastade. I ett modernt högeffektivt samhälle är det snudd på oansvarigt att låta alla måsten ge vika var sjunde dag för att i stället göra det vi längtar efter och för att umgås med familj, vänner och församling. Använd den möjligheten! Vårt samhälle skulle förändras om vi praktiserade vilan. För vilodagen bryter ekorrhjulet och tar oss ständigt tillbaka till default-läge, vilodagen minskar isolering och ensamhet om många väljer att prioritera sina medmänniskor och vilodagen främjar förmågan till andlighet för att vi stillar oss.

Vilka ska bryta trenderna och gå före med en livsstil som har tid för vila och gemenskap – om inte de som är kallade till det?

Jag vill utmana dig att ha en vilodag varje vecka under 2020!

Linnea Widén, filmare

Den här debattartikeln är del av en serie där skribenter fått i uppdrag att formulera en utmaning för kristenheten 2020.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig