16 september 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Joel SJöberg: Återgå till uppdraget - predika evangelium!

Lärjungarnas uppdrag är också vårt uppdrag. Som Jesu lärjungar tror vi att alla människor behöver frälsningen i Jesus.

###
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Enligt flera rapporter sägs Sverige vara ett av världens mest sekulariserade länder. En Gallup-undersökning från 2012 säger att uppemot 85 procent av svenskarna är icketroende. Vad finns bakom statistiken? Jag väljer här bort djupa analyser och svarar barnsligt enkelt: människor. Människor som är skapade och älskade av Gud. Som Jesus dog på korset för.

I vårt sekulariserade och individualistiska samhälle har den psykiska ohälsan blivit alarmerande hög och ensamheten en folksjukdom. Många människor söker och längtar efter det som blivit mer och mer bristvaror i vårt samhälle: kärlek, frid, hopp och gemenskap. Dessa värden finns i tron på Jesus och i den kristna gemenskapen.

Jesus gav lärjungarna i uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Trots stark förföljelse, svåra omständigheter och mänskligt sett ett omöjligt uppdrag backade de inte. De förkunnade evangelium, ofta ända in i döden. Lärjungarnas uppdrag är också vårt uppdrag. Som Jesu lärjungar tror vi att alla människor behöver frälsningen i Jesus. Ett av vårt absolut viktigaste uppdrag, om inte det allra viktigaste, är att förkunna evangelium och göra folk till lärjungar.

Jag hoppas och tror att 2020 kommer bli ett år då kristenheten i vårt land lägger i en ny växel när det gäller att nå människor med de goda nyheterna. Vi har varit distraherade länge nog av oväsentligheter eller mindre viktiga frågor. Och vi har haft ursäkter. Men dåliga siffror om Sveriges sekularisering, bekvämlighet, rädsla eller något annat får inte vara ursäkter som vi som kristenhet håller upp för att slippa utföra det uppdrag som Jesus gett oss. Jag tror att det är tid för en ny evangelisationsvåg, med både vardagsevangelisation och strategiska "kampanjer".

Under en längre tid har Jesu ord från Johannes­evangeliet 4:35 ekat inom mig "Ni säger att om fyra månader är det dags att skörda. Men jag säger: Se er omkring! Fälten har redan ljusnat och är mogna för skörd."

Sverige är ett fält som har mognat till skörd! Under 2019 hade jag förmånen att få se många bevis på det. Jag tror inte att det har varit så här öppet i vårt land på många decennier.

Det må finnas många sekulariserade människor i vårt land, men det är inget hinder för Gud. Evangelium är fortfarande Guds kraft till frälsning. Och en stor del av Sveriges befolkning­ är sökare som längtar efter den frid, kärlek och det hopp som bara Gud kan ge. ”Jesus sa till dem [lärjungarna]: ’Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare’” (Matt 4:19).

Joel Sjöberg, bokförläggare

Den här debattartikeln är del av en serie där skribenter fått i uppdrag att formulera en utmaning för kristenheten 2020.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt