19 september 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Christian Mölk: Jag vill att vi som svensk kristenhet blir argare

Det ingår i det kristna uppdraget att höja sin röst för den svage och utsatte. Men det är uppenbart att svensk kristenhet inte har lyckats tala tillräckligt högt då Sverige fortsätter utvisa våra församlingsmedlemmar till världens näst farligaste land för kristna.

Christian Mölk.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Att svenska myndigheter tar sig rätten att i ett godtyckligt och rättsosäkert asylsystem avgöra vem som är kristen samtidigt som de misstror pastorers och prästers intyg är en förolämpning mot en hel svensk kristenhet. Att de fortsätter misstro konvertiters rätt till tro går på tvärs med FN:s mänskliga rättigheter där det är tydligt att var och en ska ha rätt att inte bara lämna en religion, utan även få möjlighet att utöva sin nya religion.

Då våra myndigheter inte lyssnar på oss som höjer vår röst, vill jag utmana svensk kristenhet att inte ge upp utan i stället lära av Jesus. Exempelvis är "vrede" och "upprördhet" två av Jesu karaktärsdrag som vi med gott samvete kan anamma. Om vi som svensk kristenhet inte upprörs och drabbas av helig vrede när vi ser all denna orättfärdighet ske mitt framför våra ögon, ja då behöver vi jobba på vår helgelse och bli mer lika Jesus!

Skillnaden mellan världslig vrede och Jesu heliga vrede är att Jesus aldrig lät vreden leda till något ont, utan alltid till något gott. Hans upprördhet ledde till att barnen fick komma till honom. Hans vrede ledde till att en man blev helad. När folk från andra länder hindrades att komma till Guds hus gjorde han plats genom att välta bord och driva ut djuren.

Jag vill att vreden över hur våra församlingsmedlemmar behandlas leder till att vi enas i gemensamma fredliga protester för ett flyktingvänligare Sverige.

Det här är inte en fråga om aktivism utan om rätt och fel. Det är inte en höger- eller vänsterfråga. Det är inte en fråga om konservativ eller liberal teologi. Det här är inte ens en fråga om kristen tro eller inte. Det handlar om sunt förnuft, mänskliga rättigheter och varje människas rätt till tro eller icke-tro.

Samla svensk kristenhet i en stor manifestation på Sergels torg i Stockholm! Låta våra kyrkklockor ringa fara å färde. Protestera vid förvaret i Märsta vid varje utvisning. Som Martin Luther King sa: ”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad.”

Jag vill att vi som svensk kristenhet blir argare och enas både med varandra och med andra flyktingvänliga organisationer och kräver en förändring av Sveriges orättfärdiga asyl­politik.

Christian Mölk, pastor, Härnösand

Den här debattartikeln är del av en serie där skribenter fått i uppdrag att formulera en utmaning för kristenheten 2020.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt